logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Rehabilitation in stroke across Europe - organisational aspects

donderdag, 4 mei, 2006 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Koen Putman
doctoraatsverdediging

In Europa is cerebrovasculair accident (CVA) de
meest frequente oorzaak van handicap. Om
functionele beperkingen na CVA tot een minimum
te beperken is een adequate revalidatie vereist. De
grootste mate van herstel is te verwachten binnen
de 6 maand na het ontstaan van het CVA. Het werd
reeds verschillende malen aangetoond dat postacute
revalidatie op een CVA-revalidatieafdeling de
beste resultaten in herstel genereert. Hoe
dergelijke afdelingen georganiseerd worden werd
echter weinig bestudeerd.

Het doel van dit proefschrift was het vergelijken van
de organisatie van intramurale
revalidatieafdelingen. De studie vond plaats binnen
een Europese context. Vier centra in vier
verschillende landen (BE, UK, CH DE) waren
betrokken in deze studie. De focus lag bij het
vergelijken van opnamecriteria en de vergelijking
van taakkarakteristieken van kinesitherapeuten en
ergotherapeuten. In een tweede deel werd gekeken
naar de invloed van niet-klinische contextvariabelen
op het herstel na CVA. Hierbij gaat het
voornamelijk over socio-economische verschillen in
het herstel na CVA.

Uit ons onderzoek blijkt dat er geen eenduidige
selectiecriteria worden gehanteerd voor opname
van CVA-patiënten op een revalidatieafdeling.
Daarenboven stelt men duidelijke verschillen vast in
het takenpakket van de paramedische staf. Voor
beide aspecten speelt de organisatorische context
van de afdeling een belangrijke rol. Eveneens stelde
men socio-economische verschillen vast in het
herstel na CVA. Bij het vergelijken van efficiëntie
van zorgprogramma’s dient men hiermee rekening
te houden. Zeker bij benchmarking is het belangrijk
organisatorische variabelen alsook niet-klinische
variabelen van de patiënt te includeren in
vergelijkingen van outcome tussen centra.