logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Testicular stem cell transplantation in a mouse model: Reproductive efficiency and safety

dinsdag, 13 juni, 2006 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Ellen Goossens
doctoraatsverdediging

Testiculaire stamceltransplantatie werd voor het
eerst gerapporteerd door de groep van Brinster in
1994. Bij deze techniek wordt een testiculaire
celsuspensie van een vruchtbare donor in de
seminifere tubuli van een infertiele
immuuncompetente recipiëntmuis geïnjecteerd.
Deze techniek opende nieuwe perspectieven voor
het bewaren van de fertiliteit bij jonge
kankerpatiënten. Sommige patiëntjes kunnen
steriel worden na een intensieve
kankerbehandeling door verlies van hun
testiculaire stamcellen. Inbanken van zaadcellen
kan niet gebeuren aangezien er vóór de puberteit
geen actieve spermatogenese is. Inbanken gevolgd
door transplanteren van testiculaire stamcellen zou
echter een oplossing kunnen zijn. Voordat zulke
toepassing mogelijk wordt bij de mens dient de
efficiëntie maar ook de veiligheid van deze
procedure onderzocht te worden.

In deze studie werd bij getransplanteerde muizen
een afgenomen vruchtbaarheid vastgesteld zowel
na natuurlijke bevruchting als na IVF, doch niet na
ICSI. Na invriezen en ontdooien van de
stamcelsuspensies blijkt inductie van
spermatogenese eveneens mogelijk doch in
verminderde mate vergeleken met verse
suspensies.

Levend geboren jongen verkregen na natuurlijke
bevruchting door getransplanteerde mannetjes
bleken een lichte ontwikkelingsachterstand te
vertonen doch vertoonden een normaal
voortplantingsprofiel tot in de derde generatie. We
kunnen dus stellen dat de testiculaire
stamceltransplantatie als fertiliteitspreservatie bij
de mens als strategie haalbaar is. Bijkomend
onderzoek is echter noodzakelijk om de efficiëntie
te verhogen en de veiligheid te waarborgen.