logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

The Urea Breath Test: fine tuning of clinical applications

woensdag, 8 februari, 2006 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium R. Vanden Driessche
Fazia Mana
doctoraatsverdediging

Helicobacter pylori (H. pylori) - gastritis is de meest
frequente infectie bij de mens. De besmetting
gebeurt meestal in de kinderjaren en blijft chronisch
aanwezig. Zij wordt geassocieerd met verschillende
ziekten zoals maag- en duodenumulceratie,
maagkanker en MALT-lymfoom. De behandeling is
eenvoudig en wordt goed verdragen. De diagnose
kan worden gesteld op invasieve wijze, namelijk via
gastroscopie, of op niet-invasieve wijze. De
ureumademtest is een niet-invasieve methode om
de diagnose van H. pylori-infectie te stellen. De
metingen worden verricht op een ademstaal dat
wordt afgenomen na inname van isotopisch
gemerkt ureum. Hierbij wordt voornamelijk gebruik
gemaakt van het niet-radioactief isotoop 13C. Deze
test wordt vooral gebruikt ter controle na een
eradicatietherapie of ter opsporing van de infectie
bij jonge patiƫnten met risicofactoren. De test werd
echter onvoldoende gevalideerd en bestudeerd.
Het werk waaraan dit proefschrift gewijd is, bestaat
uit verschillende studies die tot doel hadden de test
beter te valideren en betrouwbaarder te maken
voor het dagelijks gebruik. Aangetoond werd dat
de test dient te worden verricht in nuchtere
toestand en dat de maaglediging geen effect
heeft op de resultaten. De invloed van
zuurremmende medicatie op de test werd
onderzocht: zowel vals positieve als vals negatieve
resultaten komen voor vanaf de eerste dag van
inname. Dit bevestigde het belang van een
vragenlijst voorafgaandelijk aan de test, om
onnodig onderzoek te voorkomen en de
interpretatie te verbeteren. De hoge sensitiviteit en
specificiteit van de test werden bevestigd. Wij
toonden ook aan dat de test goed
reproduceerbaar is en kan worden uitgevoerd
buiten een gespecialiseerde omgeving. Wij
slaagden er ook in de duur van de test te verkorten
tot 10 minuten.