logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Verification and correction of test signals with a spectrum analyzer

dinsdag, 21 maart, 2006 - 14:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
auditorium Q.d
Daan Rabijns
doctoraatsverdediging

In onze hedendaagse maatschappij speelt de digitale verwerking van informatie een
steeds grotere rol: klassieke fotografie wordt vervangen door digitale camera’s,
televisie signalen worden digitaal doorgestuurd naar de huiskamer, muziek wordt in
digitale vorm via het internet verspreid,...

De omzetting van de analoge informatie, zoals beelden of geluid, naar de digitale
wereld wordt verzorgd door een speciale elektronische component: de analoog -
digitaal converter of kortweg ADC.

Laten we het voorbeeld van geluid bekijken. De stem van een zanger wordt
opgevangen door een microfoon, die het geluid omzet in een elektrisch signaal. Dit
signaal wordt vervolgens door de analoog digitaal converter (ADC) omgezet in een
digitale datastroom. Deze data zijn dan geschikt om verder verwerkt te worden op
een computer, om doorgestuurd te worden via digitale radio, om op CD te zetten...
Het is duidelijk dat deze ADC het geluid niet mag vervormen: het digitale signaal
moet de stem van de zanger zo juist mogelijk voorstellen. Het is dan ook belangrijk
dat experts technieken hebben om het gedrag van deze ADCs te testen. Ze moeten
in staat zijn om te zien hoe de ADC de geluidstonen vervormt, of er ongewenste
nieuwe tonen gecreëerd worden,...

Voor deze testen worden gekende signalen afgespeeld, die dan met de ADC
opgemeten worden. Door het verschil te bekijken tussen het afgespeelde en
opgemeten signaal, kunnen de eigenschappen van de ADC bestudeerd worden.
Eén van de problemen hierbij is dat de afspeelapparaten voor de gekende signalen
zelf ook niet perfect zijn. In dit doctoraat werden daarom eerst en vooral
correctietechnieken ontworpen die de imperfecties van de afspeelapparatuur
opvangen.

In een volgende stap werd nagegaan of het meten van de ADC niet kan gebeuren
met eenvoudigere toestellen. Dit heeft het voordeel dat met goedkopere
meettoestellen toch complexe ADCs gemeten kunnen worden.

Tenslotte werden speciale wiskundige technieken ontwikkeld die toelaten de
resultaten van de vorige experimenten beter te begrijpen.

De ontwikkelde testtechnieken kunnen niet alleen gebruikt worden voor ADCs in
audio toepassingen. Ze zijn ook zeer geschikt voor de ADCs uit andere
toepassingen, zoals GSMs, radar,...