logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

In vitro assessment of the biological hazard of an orthodontic treatment. Reconstituted Human Oral Tissue Models

donderdag, 14 december, 2006 - 17:30
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium 3
Bart Vande Vannet
doctoraatsverdediging

Een ideale orthodontische behandeling houdt rekening met de functionele en esthetische aspecten van de patiënt zonder de mondgezondheid uit het oog te verliezen. De onderliggende biologische principes van kaak- en tandverplaatsing zijn goed beschreven en gedocumenteerd. De biologische effecten van de producten die gebruikt worden, zijn dit echter niet. De benadering vanuit een biologisch in vitro standpunt bekijkt de patiënt op een alternatieve manier.

De professionele eisen maken het nodig dat de orthodontist met alle biologische principes vertrouwd is. Het doel van de thesis was een methode te ontwikkelen om de biocompatibiliteit en de toxiciteit van de tandheelkundige materialen te toetsen, toegepast op orthodontische materialen en tandpasta’s.

Met de recente vooruitgang in de weefseltechniek is het vandaag mogelijk de reconstructie te doen van 2 menselijke orale weefselmodellen.

De morfologie en biochemische karakterisering van in vitro humaan gereconstrueerde orale mucosa en gingivale mucosa tonen grote gelijkenissen met normaal in vivo biopten.
De modellen kunnen toegepast worden als experimentele protocollen als alternatief voor dierlijke testmethodes bij risicoberekening van cosmetische en mondzorg formulaties.

Een meervoudige eindpunt strategie (histologie, MTT, LDH, IL-1α, …) is echter nodig en essentieel in de beoordeling.