logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Development of a Dendritic Cell Vaccine for Cancer Immunotherapy

vrijdag, 29 juni, 2007 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium R. Vanden Driessche
Sandra Tuyaerts
doctoraatsverdediging

Ondanks het gebruik van verschillende methoden
voor de behandeling van kanker, blijft deze
ziekte tot op heden vaak moeilijk te genezen.
Kanker immunotherapie is een aanvullende
behandeling die tot doel heeft om een specifieke
immuunrespons tegen de kanker te activeren om
een niet-invasieve vernietiging van de kanker te
bekomen. In deze thesis werd een systeem op
punt gesteld waarbij genetisch gemodificeerde
dendritische cellen (DC) gebruikt worden voor de
vaccinatie van kankerpatiënten. DC zijn de
belangrijkste activatorcellen van het
immuunsysteem in ons lichaam. Tumorcellen
drukken specifieke antigenen (TAA) uit en deze
TAA kunnen gebruikt worden voor de modificatie
van de DC om zo een tumor-specifieke
immuunrespons op te wekken. In een eerste luik
van dit onderzoek werd een kultuursysteem
ontwikkeld voor de generatie van DC
geproduceerd volgens de “Good Manufacturing
Practise” (GMP) normen, welke geschikt zijn voor
klinisch gebruik. Een tweede luik van dit
onderzoek heeft zich toegespitst op de
optimalisatie van mRNA electroporatie van DC,
een methode voor genetische modificatie van DC
die geschikt is voor gebruik in een klinische
opzet, waarbij de genetische informatie van het
TAA in de DC wordt gebracht. In het laatste luik
tenslotte werd nagegaan of de incorporatie van
het co-stimulatoir molecule GITRL de capaciteit
van mRNA geëlectroporeerde DC om een TAAspecifieke
T-cel respons op te wekken kan
verbeteren, d.m.v. co-stimulatie van specifieke
T-cellen en/of suppressie van regulatoire Tcellen.
Samenvattend werd met dit werk een
methode ontwikkeld voor de productie van
genetisch gemodificeerde DC vanaf monocyten
voor vaccinatie van kankerpatiënten.