logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

'Eenen loffelycken ende hoffelycken aultaer.' Retabelplastiek in de Zuidelijke Nederlanden ca. 1585-1685

maandag, 2 juli, 2007 - 14:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Arts and Philosophy
D
2.01
Valérie Herremans
doctoraatsverdediging

Deze studie heeft één van de pronkstukken van het Vlaamse religieus-culturele erfgoed uit de zeventiende eeuw tot onderwerp: de altaaropluistering. Barokke altaarstukken, waaronder topwerken van schilders als Pieter Paul Rubens, genieten een algemene waardering. In vele gevallen zijn deze als museumstukken aan hun oorspronkelijke context ontrukt. Met de omlijsting van deze indrukwekkende schilderijen, opgetrokken uit een kleinarchitecturale portiek en voorzien van een weelderige sculpturale decoratie, is het ruime publiek veel minder vertrouwd. Nochtans gaat het om indrukwekkende constructies die voor de opdrachtgevers een veelvoud van hun uitgave aan het altaarstuk vertegenwoordigde. Het veelzijdige artistieke karakter van deze kunstwerken -gaat het om roerend of onroerend erfgoed?- maakt dat zij dikwijls tussen wal en schip verzeilen in het conservatie- en restauratiebeleid.

De nadruk van het onderzoek ligt op de beschrijving van de formele, iconografische en materiële kenmerken van de driedimensionale elementen van het prachtige, multimediale Gesamtkunstwerk dat de barokke retabel is. Hierbij wordt een complementaire methodologie gehanteerd. Kwantificering, de samenstelling en digitale analyse van een corpus van 324 gedateerde werken, wordt aangevuld door een contextuele benadering die aandacht schenkt aan alle determinerende factoren in het veld van de barokke retabelbouwkunst (titularis-kerkelijke richtlijnen-genre/typus-kunstenaar-economie-opdrachtgever-toeschouwer). Een aantal kernbegrippen bepalen hierbij de invalshoeken: iconoclasme & beeldenverering, corporatieve verordeningen & artistieke ontvoogding, devotiepraktijk & liturgische functionaliteit, kenniskapitaal & ontwerppraktijk, patronage & zielenheil, ’Gesamtkunstwerk’ & werkverdeling.

Deze studie wil vanuit kunstwetenschappelijk perspectief bijdragen ie etenschappelijkppelijke onderwerp had. re in het erfgoedbeleid.als gesamtkunstwerk te kunnen bijdrage een ilderkunsttot een betere kennis van dit belangrijke erfgoedobject zodat het in de toekomst een welomschreven en institutionele plaats kan verwerven in het erfgoedbeheer.