logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Miniaturized liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the quantification of small molecules and neuropeptides in microdialysates

maandag, 17 september, 2007 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Katrien Lanckmans
doctoraatsverdediging

Microdialyse is een in vivo staalnametechniek die toelaat
biochemische veranderingen in de extracellulaire vloeistof van
weefsels, waaronder de hersenen, op te volgen. Microdialysaten
zijn proteïne- en celvrije waterige oplossingen, maar tevens
complexe mengsels van kleine endogene bestanddelen,
waaronder neurotransmitters en neuropeptiden, en van exogene
moleculen, zoals geneesmiddelen. Aangezien microdialysaten
gekarakteriseerd zijn door een klein volume (1-40 ;L) en
bovendien zeer lage concentraties (pM-nM) van deze
componenten bevatten, is er nood aan een selectieve en
gevoelige analysemethode.

Vloeistofchromatografie (LC) gekoppeld aan electrospray
ionisatie (ESI)-tandem massaspectrometrische detectie (MS/MS)
leent zich hiertoe. Miniaturisatie van de LC dimensies en van het
ESI proces is de sleutel tot het verhogen van de gevoeligheid van
de methode. Het doel van het doctoraatswerk was het
onderzoeken van de geschiktheid van geminiaturiseerde LCMS/
MS voor de kwantificatie van zowel kleine moleculen als van
neuropeptiden. Als modelcomponenten voor de eerste groep
moleculen werden het anti-epilepticum oxcarbazepine en zijn
actieve metaboliet gebruikt. Voor de klasse van de
neuropeptiden werd angiotensine IV aangewend.

Vooreerst werd het effect van miniaturisatie van de LC dimensies
en van het ESI proces op de gevoeligheid van de analysetechniek
onderzocht. Vervolgens werden LC-MS/MS methoden ontwikkeld
voor de kwantificatie van deze componenten in microdialysaten,
waarbij de nadruk werd gelegd op het onderzoeken van de
aanwezigheid van matrix effecten; op de optimalisatie van de LCMS/
MS- en de microdialyseparameters; op de validatie van de
methoden en op het adsorberend gedrag van peptiden.