logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Relevance of Killer Cell Immunoglobulin-Like Receptor and HLA class I Gene Polymorphisms in Leukemia and Allogeneic Stem Cell Transplantation Outcome

dinsdag, 16 oktober, 2007 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Sonja Verheyden
doctoraatsverdediging

Natural Killer (NK) cellen zijn cellen die behoren
tot de aangeboren immunologische afweer en zijn
- onder meer - betrokken bij het elimineren van
kankercellen. Zij beschikken over verschillende
receptoren, die na binding van een ligand, NK
cellen kunnen activeren of inhiberen. Meer
specifiek wordt de activiteit van NK cellen
gecontroleerd door een interactie tussen
inhiberende receptoren en “Human Leukocyte
Antigen” (HLA) klasse I moleculen op gezonde
lichaamseigen cellen. Bij de mens zijn de Killer
cell Immunoglobulin-like Receptoren (KIRs) de
belangrijkste HLA klasse I-specifieke receptoren
die bijdragen tot het receptor repertoire van NK
cellen. Meer bepaald onderscheiden deze KIRs
zich van de andere NK cel receptoren doordat ze
een grote genomische diversiteit vertonen
tussen verschillende individuen. De genomische
diversiteit van deze KIRs enerzijds en hun
specifieke binding met polymorfe HLA klasse I
liganden anderzijds kunnen aanleiding geven tot
verschillen in resistentie tegen ziekten alsook in
vatbaarheid voor het ontwikkelen van bepaalde
ziekten. In een eerste luik werd de rol van het
polymorfisme van KIR en HLA klasse I liganden in
de gevoeligheid van leukemie bestudeerd. We
vonden dat de frequentie van bepaalde
inhiberende KIR genen met hun HLA klasse I
liganden verhoogd waren bij patiënten met
leukemie in vergelijking met gezonde individuen.
Tevens hebben we ook de expressie van deze
inhiberende HLA klasse I liganden op
leukemische cellen bepaald en hun effect hiervan
nagegaan op de activiteit van NK cellen. In een
tweede luik hebben we retrospectief nagegaan of
bepaalde KIR genen van de donor na een
allogene stamceltransplantatie een antileukemisch
effect vertonen.