logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Sport policy factors leading to international sporting success: een internationaal vergelijkende studie naar de prestatiebepalende factoren van de topsport

maandag, 21 mei, 2007 - 18:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Physical Education and Physiotherapy
D
2.01
Veerle De Bosscher
doctoraatsverdediging

De internationale concurrentie in topsport is de laatste decennia geïntensiveerd.
Wereldwijd spenderen landen enorme bedragen om hun kansen op topsportsucces
te verhogen. De centrale gedachte achter deze ‘global sporting arms race’ is
dat succes maakbaar – of in elk geval beïnvloedbaar– is. Dit wekte doorheen de
jaren interesse op bij onderzoekers om internationaal (vooral Olympisch) succes
te verklaren. Vreemd genoeg is vanuit wetenschappelijke invalshoek weinig
gekend over de relatie tussen topsportsucces en de invloed die het beleid hierop
kan uitoefenen Deze vaststelling ligt aan de basis van dit proefschrift. Een eerste
doelstelling bestond erin een theoretisch model van prestatiebepalende factoren
in topsport te ontwikkelen. Ten tweede poogt de studie een methode aan
te bieden om topsportsystemen van landen internationaal op objectieve wijze
te vergelijken. In de economische sector is het vrij evident om je met de concurrentie
te meten, maar in de sport is dit vrij nieuw. Een derde doelstelling belangt
beleidsmakers aan. Een gebrek aan een richtinggevende theorievorming maakt
het heel moeilijk om de juiste prioriteiten te leggen en een planmatig doelgericht
beleid te voeren. Deze studie tracht inzicht te geven in de kenmerken van
een efficiënt en effectief topsportbeleid.