logo

U bent hier

Foutmelding

Warning: igbinary_unserialize_object_properties: unknown key type '6e', position 1048246 in _dmemcache_get_pieces() (line 340 of /var/www/local/vub/app/releases/24/www/sites/all/modules/contrib/memcache/dmemcache.inc).

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Strategic Decision-Making and Dynamically Complex Multi-Dimensional Issues: Combining System Dynamics and Multiple Criteria Decision Analysis to Explore Energy-Climate Change Issues

woensdag, 31 januari, 2007 - 18:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Social Sciences and Solvay Business School
D
2.01
Erik Pruyt
doctoraatsverdediging

Dit proefschrift bestudeert het consistent combineren van systeem dynamica (SD) en multicriteria analyse (MCDA) om dynamisch-complexe multi-dimensionale problemen –zoals klimaatverandering en de transitie naar duurzame energiesystemen- te onderzoeken en eventueel dynamisch te beheren.

Systeem dynamica is de naam van het vakgebied dat zich bezig houdt met de modellisatie en simulatie door de tijd heen van (multi-dimensionale) terugkoppelingssystemen met als doel strategieën te ontdekken die de werking van de systemen structureel verbeteren. MCDA is het vakgebied dat zich bezig houdt met het beschrijven, rangschikken, sorteren en kiezen van strategieën op meerdere criteria.

In het methodologische deel van het proefschrift wordt er eerst een nieuw paradigmatisch classificatieraamwerk samengesteld dat vervolgens gebruikt wordt om methodes uit beide vakgebieden in te delen aan de hand van hun basisassumpties.

De respectievelijke classificaties laten een grote verscheidenheid aan praktijken/methodes in beide vakgebieden zien en wijzen op verschillende interessante combinaties van methodes uit beide vakgebieden. Interessante intraparadigmatische combinaties zijn bijvoorbeeld:

- een postpositivistische variant die gebruikt kan worden om goedgekende systemen (die gekenmerkt worden door weinig dynamiek en hoegenaamd geen verscheidenheid aan meningen) te modelleren, te simuleren, strategieën te kiezen op basis van de kwantitatieve simulatie-resultaten en dynamisch te beheren;
- een kritisch realistische variant die gebruikt kan worden om het verband tussen structuur en multi-dimensionale dynamiek van zeer dynamisch-complexe systemen te bestuderen en op basis van de verkregen inzichten strategieën te kiezen;
- een pragmatische variant en een transformatieve-emancipatorische-kritische variant die gebruikt kunnen worden om bepaalde specifieke doelen na te streven;
- een constructivistische variant gericht op de constructie van gemeenschappelijke betekenis (joint meaning) en het bereiken van consensus;
- een constructivistische variant gericht op het respecteren van zeer uiteenlopende visies op de realiteit en het bereiken van compromissen.

Afhankelijk van de karakteristieken van het beschouwde probleem (grote of beperkte dynamische complexiteit, verscheidenheid van meningen, onzekerheid) zullen varianten van deze multimethodologie meer of minder geschikt zijn.

De keuze van de variant is belangrijk wegens de sterke invloed ervan op het proces, het type resultaten, de interpretatie van de resultaten, en uiteindelijk ook op de selectie van de te implementeren strategieën.

Verder wordt het vermogen van deze multimethodologie om met specifieke aspecten van dergelijke dynamisch-complexe multi-dimensionale (maatschappelijke) systemen –zoals verschillende types onzekerheid en meerdere stakeholders– om te gaan, besproken en worden er aanpassingen voorgesteld om dit vermogen nog te verhogen.

In het toegepaste deel van het proefschrift worden de postpositivistische, de pragmatische en vooral de kritisch realistische varianten geïllustreerd. Deze varianten worden toegepast op het dynamisch-complexe multi-dimensionale probleem van de (duurzame) ontwikkeling van het wereld/EU25 energiesysteem, met de nadruk op de ontwikkeling van windenergie en de vermindering van de uitstoot van antropogene CO2 emissies.

Vooral het kritisch realistische SD model, gericht op het onderzoeken en begrijpen van de ‘competitie’ tussen verschillende elektrische generatie-technologieën, is in dit opzicht interessant. Het laat toe de invloed van structurele hypotheses en nieuwe (beleids)structuren te onderzoeken op vele dimensies/criteria –zoals de CO2 uitstoot, de penetratie van specifieke energietechnologieën of de grootte van de benodigde investeringen in generatiecapaciteit– doorheen de tijd.