logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

A system identification view on two aquatic topics: phytoplankton dynamics and water mass mixing

vrijdag, 6 april, 2007 - 16:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
D
2.01
Anouk De Brauwere
doctoraatsverdediging

De algemene doelstelling van deze studie is het aanpassen en verbeteren van bestaande modelleringsprocedures, met de bedoeling om meer en meer betrouwbare informatie te extraheren uit de beschikbare waarnemingen. Concreet betekent dit dat veel aandacht besteed is aan het kwantificeren van onzekerheden, gezien deze nodig zijn om een lijn te trekken tussen wat significant is in de metingen en het deel dat niet moet geïnterpreteerd worden. Twee toepassingen werden nader bekeken: tracerexperimenten gemodelleerd door compartimentele modellen (Deel A) en een multivariaat model voor het beschrijven van mengende watermassa’s (Deel B). De nadruk van deze studie ligt echter op de gebruikte en ontwikkelde methoden. Zijn bijdrage is niet zo zeer om uitwisselingssnelheden of mengingsfracties te hebben geschat, maar eerder om hun accurate schatting te hebben verwezenlijkt, tegelijk met een schatting van de gekoppelde onzekerheid. De voornaamste verwezenlijkingen van deze doctoraatsstudie kunnen in het heel kort samengevat worden als volgt:

(i) In rekening brengen van inputonzekerheden bij het schatten van modelparameters en hun onzekerheden.
(ii) Modelselectie gebaseerd op de statistische interpretatie van de residuele Gewogen Kleinste Kwadraten kostfunctie.
(iii) Verfijning van de Optimum Multiparameter analysis voor de grootschalige reconstructie van spatiale verdeling van mengende watermassa’s.
(iv) Opstellen van algoritme om heteroscedastische ruisvarianties te schatten uit de residuen, met een correctie voor eventuele modelfouten.
(v) Nagaan van identificeerbaarheid van gegeven experiment-model combinaties.