logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Tree-based modeling approaches to predict membrane passage properties of drugs

woensdag, 30 mei, 2007 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Eric Deconinck
doctoraatsverdediging

Een probleem dat zich stelt bij de ontwikkeling van
nieuwe geneesmiddelen is dat vele nieuwe substanties,
die potentieel nuttig werden bevonden daar zij
interageren met het target molecule, falen in latere
stadia van de ontwikkeling. Het grootste aantal
substanties faalt als gevolg van niet geschikte ADME-Tox
(Absorptie, Distributie, Metabolisatie, Eliminatie, Toxiciteit)
eigenschappen. Deze substanties dienen dan ook in een
zo vroeg mogelijk stadium van het onderzoek
geëlimineerd te worden.

Dit doctoraatsonderzoek beperkte zich tot de
ontwikkeling van chromatografische en in silico
screeningsmethoden voor de membraanpassageeigenschappen
van moleculen. Verschillende
technieken werden aangewend om theoretische
descriptoren, die structurele en fysico-chemische
eigenschappen van de moleculen weergeven, te
berekenen op basis van de geoptimaliseerde structuur
van de moleculen. Chromatografische technieken
werden aangewend teneinde experimentele
descriptoren te bekomen.

De verschillende parameters werden geëvalueerd voor
hun bruikbaarheid bij het opstellen van kwantitatieve
structuur-activiteitsrelaties (QSAR) en dus voor het
voorspellen van de membraanpassage van moleculen.

Voor het bekomen van de QSAR-modellen werd, naast
de gebruikelijke chemometrische technieken als
multipele lineaire regressie, principale componenten
regressie en partial least squares, gebruik gemaakt van
twee minder conventionele modeleringstechnieken,
namelijk Classification And Regression Trees (CART) en
Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS). Beide
technieken, evenals een aantal afgeleide technieken als
boosting CART en two-step MARS, werden geëvalueerd
voor hun waarde als modeleringstechniek in QSAR.