logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

In vitro differentiation of postnatal progenitor cells into functional hepatocytes

donderdag, 24 mei, 2007 - 17:30
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium R. Vanden Driessche
Sarah Snykers
doctoraatsverdediging

Traditioneel wordt de risico-evaluatie van nieuwe moleculen voor humaan gebruik vooral uitgevoerd op levende proefdieren. Om wetenschappelijke, ethische en economische redenen worden heel wat inspanningen gedaan voor de ontwikkeling van in vitro screeningsmodellen. De bestaande hepatische in vitro modellen zijn niet stabiel en meestal afgeleid van knaagdieren door lage beschikbaarheid van gezond humaan leverweefsel. Een mogelijk alternatief is het gebruik van adulte stamcel-technologie om functionele humane hepatocyten aan te maken. Postnatale stamcellen beschikken immers over een uniek zelfvernieuwend en multipotent vermogen, inclusief de mogelijkheid tot differentiatie naar functionele hepatische cellen.

De dienst FAFY heeft expertise opgebouwd in de ontwikkeling van strategieën voor de stabilisatie van gecultiveerde primaire adulte hepatocyten. Uitgaande van deze kennis werd met de aanvang van dit doctoraatsonderzoek een nieuw onderzoeksluik gestart. Met succes werd aangetoond dat niet alleen neonatale rat leverepitheelcellen van biliaire oorsprong maar ook adulte rat en humane beenmergstamcellen hepatische differentiatie ondergaan mits sequentiële blootstelling van deze cellen aan hepatogene factoren volgens hun secretiepatroon tijdens de embryonale leverontwikkeling in vivo. Hermodellering van de histonen in het celkern chromatine via blootstelling aan de histon deacetylase inhibitor Trichostatine A bevordert hierbij significant de ontwikkeling van humane beenmergstamcellen tot volwaardige functionele en metabolisch induceerbare hepatische cellen. Beide ontwikkelde technologieën leveren een belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van in vitro modellen voor het vroeg preklinisch onderzoek van geneesmiddelen en chemische substanties in het algemeen.