logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

The assessment of luteal phase in stimulated and substituted cycles

woensdag, 23 april, 2008 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Human Mousavi Fatemi
doctoraatsverdediging

Sinds de begindagen van IVF hebben artsen
opgemerkt dat de luteale fase (LF) van alle
gestimuleerde cycli defect waren. Sindsdien blijft
de LF in gestimuleerde IVF-cycli een ‘black box’.
Talrijke theorieën circuleren over de oorzaak van
de LF defect (LFD) en de beste manier om deze
te corrigeren. Alle specialisten zijn het eens dat
de beste manier om een LFD te corrigeren het
toedienen van progesteron is. Toch bleef er één
groot vraagteken op welke manier progesteron
zou moeten toegediend worden. Ook bleef de
vraag of de coadministratie van oestrogenen met
progesteron een verbetering van de LF in de
gestimuleerde cycli zou kunnen geven. Wij
bestudeerden toediening van progesteron langs
orale en vaginale weg en vergeleken het
endocriene profiel en endometrium van deze 2
routes van administratie. Eveneens bestudeerden
wij het endocriene profiel van patiënten
gestimuleerd voor IVF-ICSI met FSH en GnRHantagonist
nadat wij progesteron langs vaginale
weg en progesteron langs vaginale weg
gecombineerd met orale oestrogenen toedienden.
Zowel het endocriene profiel alsook de
zwangerschap en deze 2 soorten behandelingen
werden bestudeerd. Verder vergeleken wij het
endocriene profiel tijdens de folliculaire en LF na
toediening van 2 verschillende anti-oestrogenen,
clomifeencitraat en Letrozole. Van grote interesse
voor ons was de oorzaak van het LFD. Daarom
dienden wij aan eiceldonoren, die gestimuleerd
werden met hMG na een lange onderdrukking
met GnRH-analogen tijdens de LF Letrozole toe
en vergeleken deze met een placebogroep.
Daarbij konden we aantonen dat de primaire
oorzaak van het LFD in gestimuleerde IVF cycli,
o.a. de aanwezigheid van de suprafysiologische
progesteron concentratie is.