logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

The dynamics of language activity - an evolutionary reconstruction

dinsdag, 29 april, 2008 - 15:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Arts and Philosophy
E
0.11
Nathalie Gontier
doctoraatsverdediging

Het doctoraat is onderverdeeld in vier delen die elk een specifiek aspect van de oorsprong van taal reconstrueren. Het eerste deel reconstrueert de geschiedenis die voorafgaat aan hedendaags taalonderzoek. Aangetoond wordt dat de vraagstellingen van de hedendaagse evolutionaire linguïstiek vaak herformuleringen zijn van oude filosofische en religieuze vraagstukken. Het tweede deel reconstrueert de anatomische evolutie van de mens en de mensachtigen en wat we uit deze evolutie kunnen afleiden over de oorsprong van taal. Anatomische kenmerken zoals de daling van de larynx, de positie van de tong en het tongbeen, maar ook de beweeglijkheid van de handbeenderen laten, tot op zekere hoogte, toe om gevolgen te trekken over de evolutionaire oorsprong van gesproken en gebarentaal. Het derde deel reconstrueert de gedragsmatige evolutie van de mens en de gevolgen die deze evolutie heeft op de oorsprong van taal. Archeologische vondsten zoals stenen werktuigen en persoonlijke ornamenten laten, net zoals fossielen, toe om gevolgen te trekken over de oorsprong van symbolisch gedrag en dus taal. En in het vierde deel worden de door evolutionair linguïsten gehanteerde methodes gereconstrueerd. Daarenboven wordt een nieuw epistemisch denkkader voorgesteld van waaruit we de evolutie van taal in de toekomst kunnen analyseren. Meer bepaald wordt naar analogie met de evolutiebiologie onderzocht hoe we de eenheden van taalevolutie kunnen onderscheiden; waar, op welke niveaus deze eenheden evolueren; en volgens welke evolutiemechanismen (natuurlijke selectie, maar ook niche constructie, het ratchet effect, enz) deze eenheden evolueren.