logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Extracellular factors involved in migration, proliferation and differentiation in the regenerating pancreas

woensdag, 28 mei, 2008 - 16:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Saskia De Breuck
doctoraatsverdediging

Dit werk kadert in het onderzoek naar
alternatieve β-cel bronnen voor de behandeling
van diabetes patiënten. Nieuwe β-cellen kunnen
onder specifieke experimentele condities
differentiëren vanuit progenitorcellen of
transdifferentiëren vanuit exocriene cellen. In dit
werk werd de functie van endogene factoren in
verschillende regeneratie modellen onderzocht.

De bevindingen toonden aan dat neogenine en
zijn ligand netrine betrokken zijn bij de migratie
van epitheliale cellen in de pancreas en dat deze
mogelijk ook een rol spelen bij eilandjes
regeneratie. Eilandjes morfogenese vereist
immers de migratie van cellen van het exocriene
naar het endocriene weefsel.

Bovendien suggereren experimentele data dat
Leukaemia Inhibitory Factor, waarvan
aangetoond is dat deze β-cel neogenese in vitro
induceert, in vivo mogelijk een rol speelt in duct
cel proliferatie, zowel in de normale als in de
regenererende pancreas. Tot slot bleek dat
Epidermal Growth Factor receptor activatie
belangrijk is in het dedifferentiatie proces van
geïsoleerde acinaire cellen. Dedifferentiatie van
acinaire cellen is noodzakelijk opdat deze verder
kunnen transdifferentiëren tot β-cellen.

Deze studie heeft dus bijgedragen tot het
begrijpen van mechanismen achter β-cel
regeneratie en drie types van extracellulaire
factoren die migratie, proliferatie en differentiatie
van progenitor cellen reguleren, werden nader
bestudeerd.