logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Human duct cells, source of cytokines in the microenvironment of beta cell grafts

woensdag, 11 juni, 2008 - 17:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Babak Movahedi
doctoraatsverdediging

Type 1 diabetes ontstaat na een inflammatoire reactie
die uiteindelijk zal leiden tot een massaal verlies van
insuline producerende bèta–cellen in de pancreas. Een
veel belovende behandeling voor deze ziekte is de
transplantatie van bèta–cel–omvattende eilandjes van
Langerhans, afkomstig van orgaandonoren. Deze
techniek kan reeds zorgen voor een metabole correctie
bij patiënten, maar dient verder ontwikkeld te worden
om dit effect ook op lange termijn te vrijwaren. Een
vermindering van de lokale inflammatoire reactie en
een verbetering van de revascularisatie van de ent
kunnen hiertoe bijdragen. Dit werk onderzoekt de rol
van ductale cellen in dit proces. Dit celtype is immers in
belangrijke mate aanwezig in bèta–cel enten (tot 40%),
en eerder onderzoek in onze dienst heeft aangetoond
dat ze inflammatoire en immunologische eigenschappen
kunnen vertonen in vitro. In dit werk tonen we aan dat
humane ductale cellen in staat zijn drie cytokines te
produceren aan concentraties die een invloed kunnen
hebben op de overleving van naburige bèta-cellen, op
de activatie van het immuunsysteem en op de
angiogenese. De productie van TNFα, een
inflammatoire cytokine, kan bèta–celdood in vitro
veroorzaken, en daarnaast immature dendritische
cellen activeren. Dit suggereert dat ductale cellen een
rol kunnen spelen in het activeren van het
immuunsysteem na transplantatie of bij het ontstaan
van diabetes. Onze studie toont ook aan dat ductale
cellen zowel in cultuur als na transplantatie,
interleukine 8 (IL-8) en Vascular Endothelial Growth
Factor (VEGF) produceren. Beiden zijn sterke
promotors van angiogenese. Ductale cellen bleken
inderdaad nieuwe bloedvatvorming sterk te bevorderen
en dit in significant hogere mate dan de bèta–cellen.
Dit werk bevestigt dat ductale cellen in bèta–cel enten
meer zijn dan “stille getuigen”. In tegendeel, ze kunnen
actief deelnemen aan inflammatoire processen en
angiogenese na bèta–cel transplantatie.