logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Optimization of a Dendritic Cell- Based Cancer Vaccine Evaluated in Mice

donderdag, 29 mei, 2008 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium R. Vanden Driessche
Sonja Van Meirvenne
doctoraatsverdediging

Actieve immunotherapie tegen kanker bestaat
erin de patiënt te vaccineren met tumorgeassocieerde
antigenen (TAA) in analogie met
vaccinatie tegen infectieziekten. Deze therapie is
succesvol wanneer het immuunsysteem van de
patiënt specifiek de kanker vernietigt en bij
eventueel herval het opgebouwd immunologisch
geheugen de kanker opnieuw herkent en doodt.
Dendritische cellen - krachtige antigen
presenterende immuuncellen welke kunnen
worden opgeladen met het TAA - zijn in staat om
naïve T cellen te activeren en blijken in dit
opzicht een uitermate potent adjuvant. Het
uitgangspunt van deze thesis was om het DCgebaseerde
anti-kanker vaccin verder te
optimaliseren wat werd uitgetest in een
muismodel.

In een eerste hoofdstuk werd de mRNA
electroporatie van muis DC op punt gesteld. In
een tweede hoofdstuk werd de
immunostimulatoire capaciteit van ovalbumine
(OVA)-geëlectroporeerde DC geanalyseerd m.b.t.
het opwekken van een protectieve OVAspecifieke
T cel respons in vivo. Tevens werd het
effect nagegaan van depletie van de natuurlijke
regulatoire T cellen voorafgaand aan de
vaccinatie. In een derde hoofdstuk werd i.s.m.
Dr. S. Tuyaerts bepaald of incorporatie van het
co-stimulatoire molecule GITRL de capaciteit van
mRNA geëlectroporeerde humane DC om een
TAA-specifieke T cel respons op te wekken, kan
verbeteren. In een vierde hoofdstuk focusten we
op de maturatie van DC en gingen we na of de
immunostimulatoire capaciteit van DC kon
worden geoptimaliseerd door activatie van DC via
gecombineerde TLR4 en TLR7 ligatie
gebruikmakend van 2 klinisch relevante agentia.