logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Blood flow measurement with Dynamic Contrast Enhanced (DCE) MRI: kidney and brain tumors

woensdag, 16 september, 2009 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Martine Dujardin
doctoraatsverdediging

Perfusie wordt gedefinieerd als de stationaire
levering van bloed aan weefsel en wordt gemeten
door de parameter doorbloeding (RBF). In dit
werk werd de uitvoerbaarheid van de
kwantificatie van nierperfusie en -functie op een
voxel-per-voxel basis met T1-gewogen DCE-MRI
aangetoond, leidend tot parametrische mappen
van de belangrijke hemodynamische grootheden.
Bovendien verschaften de impuls respons curven
bekomen uit regio’s en individuele voxels binnen
de nier meer gedetailleerde informatie over de
weefsel microstruktuur. De combinatie van T1-
DCE-MRI met MR angiografie bleek een
aanzienlijk potentieel te hebben voor nietinvasieve
renovasculaire screening. T1-DCE
gebaseerde perfusie informatie was voldoende
gevoelig om veranderde perfusie en gewijzigde
RBF heterogeniteit aan te tonen in verschillende
gevallen van nierpathologie. Een significante,
matig negatieve correlatie tussen RBF alsook
renaal volume van distributie (RVD) en
patiëntleeftijd werd aangetoond. Kwantificatie
van hersendoorbloeding (CBF) en extractie fractie
(E) door middel van modelvrije T1-gewogen DCEMRI
werd tevens uitvoerbaar bevonden in
hersentumoren. De parametrische beelden lieten
toe om kleine regio’s binnen een hersentumor
met verschillende hemodynamische
karakteristieken te identificeren. Een intraindividuele
vergelijking van de CBF waarden uit
T1-DCE en de CBF waarden gebaseerd op
susceptibiliteitscontrast (DSC-MRI) toonde aan
dat T1-DCE waarden meer in de lijn lagen van de
gouden standaardwaarden voor grijze en witte
materie. Deze studie was de eerste om
kwantitatieve RBF en CBF beelden gebaseerd op
een deconvolutie analyse van T1-DCE data op
punt te stellen en te evalueren.