logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Detection, follow-up and prevention of drug-induced valvular heart disease in an in vivo rat model

dinsdag, 2 juni, 2009 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Steven Droogmans
doctoraatsverdediging

Toxisch hartkleplijden is beschreven bij
verschillende medicaties zoals ergotamine,
fenfluramine, en recent ook pergolide die
inwerken op de serotonine 2B receptor. Hierdoor
treedt er een vermenigvuldiging van
weefselcellen in de hartklep op hetgeen leidt tot
verdikking en verstijving van de hartkleppen met
kleplek als gevolg. Om dit nauwkeuriger te
onderzoeken hebben we een model van toxisch
kleplijden in de Wistarrat ontwikkeld en
gekarakteriseerd.

Vooreerst toonden we aan dat echocardiografie
een excellente methode is om niet-invasief ‘in
vivo’ de klepfunctie in ratten te onderzoeken.
Vervolgens vonden we dat chronische toediening
van pergolide in de rat ook leidde tot toxisch
hartkleplijden. Serotonine gaf eveneens
aanleiding tot een dosisafhankelijk toxisch effect
dat deels omkeerbaar was na het beëindigen van
de toedieningen. Pergolide-geïnduceerd toxisch
kleplijden kon voorkomen worden met
cyproheptadine, een algemene serotonine
receptorantagonist. Tenslotte vonden we in een
klinische observationele studie dat Ecstasy
(eveneens een serotonine 2B receptor agonist)
aanleiding kan geven tot kleplijden bij jongeren.
Dit ratmodel kan toelaten om geneesmiddelen
met hoog risico te screenen voor
hartkleptoxiciteit en ook om het mechanisme
hierachter beter te bestuderen. Daarenboven
tonen deze gegevens dat toxisch kleplijden
waarschijnlijk dosisafhankelijk/reversibel is en
dat hierbij medicamenteuze profylaxe
veelbelovend is.