logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Gene expression and cell commitment in the human preimplantation embryo

dinsdag, 12 mei, 2009 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Greet Cauffman
doctoraatsverdediging

De pre-implantatie ontwikkeling van het embryo
is een cruciale fase in de voortplanting. Deze
begint met de bevruchting van een eicel, waarna
een reeks delingen volgen, en eindigt met de
vorming van een blastocyst die zich kan
innestelen in de baarmoeder. Gedurende de
eerste twee delingen van het embryo wordt de
ontwikkeling gecontroleerd door de genetica van
de eicel. Tijdens de derde deling wordt het
genoom van het embryo geactiveerd zodat op
dag 3 van de ontwikkeling het embryo over eigen
genetische informatie beschikt, wat essentieel is
voor de verdere ontwikkeling. Op dag 5 van de
ontwikkeling bereikt het embryo het
blastocyststadium. De blastocyst bestaat uit een
kiemknop die de oercellen bevat van het
eigenlijke embryo, en een trofectoderm dat nodig
is voor de innesteling en de vorming van de
placenta. Informatie over het tijdstip waarop en
over welke cellen van het embryo zich van elkaar
zullen differentiëren in de richting van de
kiemknop of het trofectoderm, zal een grote
bijdrage leveren aan onze kennis over de humane
ontwikkeling en is belangrijk voor de beslissingen
die genomen worden in het IVF labo omtrent het
terugplaatsen van embryo’s na celverlies.

In dit proefschrift tonen we aan dat het activeren
van bepaalde genen van het embryonaal genoom
asynchroon verloopt in de verschillende cellen
van een embryo en ook verschilt van embryo tot
embryo. Daarnaast hebben we de tijdspanne
waarin de cellen van het embryo hun
ontwikkelingsrichting bepalen ingeperkt, namelijk
tussen het 4-cellig stadium op dag 2 van de
ontwikkeling en het compactiestadium op dag 4.