logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Web-based surveys and experiments: development, implementation and validation of the Online Survey Creator

dinsdag, 21 april, 2009 - 17:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Psychology and Educational Sciences
D
2.01
Frederik Van Acker
doctoraatsverdediging

Sinds de opkomst van het Internet zijn onderzoekers in de humane en
sociale wetenschappen interesse beginnen vertonen voor dit medium om
wetenschappelijke studies mee uit te voeren. Enerzijds biedt onderzoek
doen via het Internet immers heel wat voordelen: het is snel, relatief
goedkoop en men kan makkelijk mensen van over heel de wereld laten
deelnemen. Anderzijds leveren studies via het Internet en vergelijkbare
onderzoeken in een laboratorium of op papier echter niet steeds dezelfde
resultaten op. Algemeen kan men stellen dat de datakwaliteit van online
studies vaak verschillen vertoont met de kwaliteit van studies die via een
ander medium worden uitgevoerd.

Dit proefschift heeft dan ook als doel een methode te ontwikkelen,
waarmee de datakwaliteit van online studies kan verbeterd worden door
gevalideerde methodes te implementeren. Hiertoe werd de software
Online Survey Creator ontwikkeld. De bruikbaarheid van deze software
werd getoetst door hem toe te passen in verschillende
onderzoeksdomeinen. Meer specifiek Functional Measurement, onderzoek
naar ratingschalen en surveyonderzoek, allen bestudeerd door de
onderzoeksgroep Research methods and psychometrics van de Vrije
Universiteit Brussel.

In de eerste twee empirische hoofdstukken van dit werk werd getoetst of
Functional Measurement experimenten kunnen uitgevoerd worden via het
Internet. In dergelijke experimenten wordt aan mensen gevraagd om
bijvoorbeeld personen of objecten te beoordelen die op meerdere vlakken
van elkaar verschillen. Uit de resultaten blijkt dat de data-kwaliteit van
online studies (zonder aanwezigheid van een proefleider) minder goed is,
dan wanneer het experiment wordt afgenomen in een niet-online setting
met de aanwezigheid van een proefleider. De resultaten zijn echter in
beide situaties voldoende bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.

In een derde empirische studie bleek dat de Online Survey Creator ook
bruikbaar is voor onderzoeken met zelfgeankerde schalen. In een online
context heeft het gebruik van deze schalen echter een sterke reductie van
de data-kwaliteit als gevolg, in de vorm van een verlaagd
antwoordpercentage.

Ten slotte werd in een vierde en tevens laatste onderzoek geen
ondersteuning gevonden voor de relatie tussen enerzijds sociale
wenselijkheid (de tendens om datgene te antwoorden wat aanvaard wordt
als norm) en anderzijds de antwoordtijd of het veranderen van een
antwoord. De methode die hiervoor werd toegepast, en die
geïmplementeerd is in de software, bleek echter wel bruikbaar voor
andere doeleinden. Er worden in dit werk tevens suggesties gedaan voor
andere onderzoeken die eventueel gebruik zouden kunnen maken van
deze methode.

Naast de studies beschreven in dit proefschrift, werd een hele reeks
andere gepubliceerde studies uitgevoerd met de Online Survey Creator.
Tot slot is de software veelvuldig en met succes gebruikt bij
studentenprojecten en Master thesissen.

Bijlage: 
PDF icon 20090421i.pdf