logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Work-Related Health Complaints in a Post-Fordist Labour Force. A Sociology of Work-Related Socio- Economic Health Inequalities

maandag, 8 juni, 2009 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Christophe Vanroelen
doctoraatsverdediging

Sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn
een belangrijk volksgezondheidsprobleem in de
Westerse samenleving. In de loop der jaren
werden tal van verklaringen vooropgesteld.
Beroepsgebonden risico’s worden vaak aanzien
als een van de belangrijkste oorzaken. Recente
radicale veranderingen in de productiewijze
hebben de aard van deze beroepsrisico’s
drastisch veranderd. De minder tastbare
gevolgen van het werk, zoals de werkdruk,
flexibiliteit, onzekerheid, enz. hebben een
prominentere plaats ingenomen. De
gezondheidsgevolgen van deze “nieuwe risico’s”
zijn in het recente verleden overtuigend
aangetoond. Hun verhouding met sociaaleconomische
gezondheidsverschillen in de
beroepsbevolking is echter veel minder klaar.
In het proefschrift van Christophe Vanroelen
wordt de band tussen deze hedendaagse
beroepsrisico’s en sociaal-economische
gezondheidsverschillen verduidelijkt. In een
uitgewerkt theoretisch kader wordt vanuit een
sociologische benadering geargumenteerd dat
deze risico’s zich niet “toevallig” voordoen, maar
samenhangen met fundamentele sociale relaties
van ongelijkheid in de samenleving, zoals sociale
klasse en verschillen in vaardigheden of
opleiding. In een viertal empirische hoofdstukken
wordt vervolgens de samenhang en sociale
verdeling van beroepsrisico’s beschreven aan de
hand van gegevens uit een grootschalig
onderzoek bij Vlaamse werknemers. Vervolgens
wordt aangetoond hoe de sociaal ongelijke
verdeling en kwetsbaarheid voor de
beroepsrisico’s op een complexe manier bijdragen
tot de (re)productie van sociaal-economische
verschillen in gezondheidsklachten binnen de
beroepsbevolking.