logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Seated postural control in non-specific chronic low back pain patients

maandag, 29 maart, 2010 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Physical Education and Physiotherapy
auditorium P. Brouwer
Ulrike Van Daele
doctoraatsverdediging

De prevalentie van chronische lage rugpijn (CLRP) is zeer hoog, bijgevolg is CLRP een
belangrijk socio-economisch probleem. Een moeilijkheid in de diagnose en behandeling
van CLRP patiënten is dat 85% aspecifieke CLRP heeft. Dit wil zeggen dat het gezondheidsprobleem
niet gerelateerd kan worden aan een herkenbare, specifieke pathologie.
Onderzoek heeft aangetoond dat er bij patiënten met aspecifieke CLRP stoornissen aanwezig
zijn in de sensorimotorische controle van de lage rug. Het meten van deze stoornissen
is geen eenvoudige opdracht omdat er meerdere neurofysiologische processen
betrokken zijn bij het tot stand brengen van sensorimotorische controle, bovendien is er
een groot aanbod aan meetmethoden voor sensorimotorische controle terug te vinden
in de literatuur.

De algemene doelstelling van dit doctoraatsproefschrift is sensorimotorische controle te
evalueren aan de hand van een posturale controletest in instabiele zit. Posturale controle
is het behouden of herstellen van balans gedurende een houding of activiteit. Het
doel is de diagnose van aspecifieke CLRP verder wetenschappelijk te onderbouwen. Dit
kan in de toekomst bijdragen tot meer gerichte aangrijppunten voor therapie.
Posturale controle is tijdens de verschillende studies met een 3D bewegingsanalyse toestel
gemeten, waarna we hoekuitwijkingen van romp en bekken in antero-posterieure
richting, rotatie richting en lateraalflexie richting hebben berekend. In de eerste studie
is ook de grondreactiekracht gemeten met een krachtenplatform.

De doelstelling van de eerste studie was de test-retest reproduceerbaarheid te onderzoeken
van zowel de uitwijkingen van de grondreactiekracht gemeten met een
krachtenplatform als de hoekuitwijkingen van romp en bekken gemeten met een
3D bewegingsanalyse toestel tijdens een posturale controletest in instabiele zit. De
betrouwbaarheidscoëfficiënten zijn eerder laag voor de uitwijkingen gemeten met het
krachtenplatform en matig voor de hoekuitwijkingen gemeten met het 3D bewegingsanalyse
toestel. De opeenvolgende herhalingen van metingen suggereren een leereffect,
wat de verklaring kan zijn voor de matige resultaten van test-retest betrouwbaarheid.

Tijdens de tweede studie is de validiteit van de 3D bewegingsanalyse van een posturale
controle test in zit onderzocht. Om bruikbaar te zijn tijdens klinische activiteiten is het
noodzakelijk de discriminatieve capaciteit van een test te onderzoeken evenals de sensitiviteit
(kunnen herkennen van CLRP patiënten op basis van de testresultaten) en specificiteit
(kunnen herkennen van klachtenvrije personen op basis van de testresultaten).
De sensitiviteit bedraagt 74% en de specificiteit 85%.

In de derde studie hebben we het verschil in balansstrategieën tussen de beide groepen,
CLRP en gezond, onderzocht tijdens instabiele zit. We evalueren de hoekuitwijkingen
van romp en bekken en de mate van rompstijfheid. De hoekuitwijkingen in de drie bewegingsrichtingen
(antero- posterior, lateraalflexie en rotatie) van zowel romp als bekken
zijn groter bij de CLRP patiënten vergeleken met de controle groep. We vinden een
hogere correlatie tussen romp en bekken in de CLRP groep vergeleken met de controle
groep, wat wijst op een hogere rompstijfheid in de CLRP groep. Beide groepen gebruiken
meer rotatie in vergelijking met antero-posterieure deviatie of lateraalflexie deviatie om
balans te herstellen tijdens het instabiele zitten.

In de laatste studie van dit proefschrift hebben we de invloed van een cognitieve duale
taak op de posturale uitwijkingen onderzocht bij zowel aspecifieke CLRP patiënten
als controle proefpersonen. Naast sensorische processen zijn ook cognitieve processen
noodzakelijk om posturale controle te bewaren. De cognitieve duale taak is een rekentaak
(achteruittellen in stappen van drie). Opnieuw zijn de posturale uitwijking beoordeeld
aan de hand van 3D hoekuitwijkingen van romp en bekken. De resultaten tonen
aan dat de cognitieve duale taak een afname in hoekuitwijkingen en rompstijfheid
veroorzaken in de CLRP groep, mogelijk door het afleidende effect van de duale taak.
De controle groep toont een toename van posturale uitwijkingen wanneer de cognitieve
duale taak wordt toegevoegd aan de balanstaak.

Bijlage: 
PDF icon 201003292i.pdf