logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Conventional, early and immediate single implant treatment in the anterior maxilla: diagnostic considerations and results

donderdag, 16 juni, 2011 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Aryan Eghbali
doctoraatsverdediging

Veel patiënten vinden het een beangstigende
gedachte om een tand in de esthetische regio te
verliezen. Wanneer een frontelement verloren
gaat is zowel vanuit functioneel als esthetisch
oogpunt vervanging doorgaans aan de orde.
Vandaag beschikken we over verschillende
behandelingsmogelijkheden ter vervanging van
een gebitselement, zoals een kunstharsplaat of
een conventioneel brugwerk. Ook vaste
implantaatgedragen voorzieningen behoren tot
deze mogelijkheden. De voorspelbaarheid en de
succesverhalen van dentale implantaattoepassingen
voor de vervanging van een
solitaire tand zijn doorheen de jaren enkel maar
toegenomen. Hierdoor groeide deze
laatstgenoemde optie meer en meer uit tot de
voorkeursbehandeling. Nochtans wordt het
succes van het implantaat niet alleen bepaald
door zijn overlevingspercentage, maar ook door
zijn overlevingskwaliteit. Om deze ultieme
doelstelling te verwezenlijken zijn verschillende
behandelingsstrategieën voorgesteld.

Het hoofddoel van deze thesis was de uitkomst
op middellange termijn van solitaire implantaatgedragen
restauraties ter hoogte van de
premaxilla te evalueren waarbij de implantaten
“conventional, early en immediate” na de
tandextractie werden geplaatst. Bijzondere
aandacht werd besteed aan de voorspelbaarheid
vanuit een biologisch en esthetisch standpunt.
Het onderzoek spitste zich in dit opzicht dan ook
toe op diagnostische overwegingen met in het
bijzonder het gingivaal biotype en de resultaten
van verschillende behandelingsprotocollen.