logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Data management in the cognitive neurosciences

maandag, 12 september, 2011 - 14:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Arts and Philosophy
D
2.01
Dirk Derom
doctoraatsverdediging

De centrale stelling van dit proefschrift is de verbetering van functionele analyses
in de cognitieve neurowetenschappen. Hierbij wordt een multidisciplinaire
aanpak gebruikt om een filosofisch kader toe te passen op de
neurowetenschappen en dit te vertalen naar software. Het resultaat is een
pragmatisch model met een expliciete theoretische onderbouw en een duidelijk
omschreven neurowetenschappelijke toepassing. De dissertatie verheldert de
impliciete filosofische aannames en hun invloed op de cognitieve
neurowetenschappelijke data en software-ontwikkeling. In die zin is het
onderzoek een fusie van filosofie, cognitieve neurowetenschappen en
informatica.

Het doel is het ontwerpen van een kader waar data-opslag en het terugvinden
van data verbeterd worden. Deze data-opslag en het ophalen van gegevens
versterken data-analyses binnen de cognitieve wetenschappen. Deze verbeterde
data-opslag en het vinden van data richt zich op de hedendaagse problemen in
de cognitieve neurowetenschappen, zoals "cross-species interoperability",
dubbelzinnige semantische gegevens en vage datarapporten.

Een drievoudige strategie is uitgetekend om deze hedendaagse problemen in de
cognitieve neurowetenschappen aan te pakken. Eerst wordt een filosofisch kader
ontwikkeld, waarbij data in de cognitieve wetenschappen wordt gestructureerd
en gedefinieerd. Hierbij wordt vertrouwd op de 'General Definition of Information'
(GDI) en het mechanistische model (Craver, 2007; Bechtel, 2008) om de
verschillende bronnen van gegevens te definiëren in de cognitieve
neurowetenschappen. Het verbinden van deze twee modellen toont aan hoe de
gegevens in de cognitieve neurowetenschappen kunnen worden gebruikt om
hersenfuncties te beschrijven.

Ten tweede wordt dit filosofisch kader toegepast op software. De applicatie
standaardiseert gegevens zowel op het niveau van datastructuren als op het
niveau van de annotatie van gegevens. Het resultaat is een gedetailleerde, goed
gestructureerde en filosofisch gefundeerde toepassing. Deze applicatie maakt
gebruik van een datastructuur die stabiel blijkt en in staat is om op een
gedetailleerde en eenduidige manier data op te slaan en op te vragen.

Ten derde wordt er een lexicon ontwikkeld ter verbetering van de standaardisatie
van data, dit in samenwerking met de voortdurende inspanningen binnen de
wetenschappelijke gemeenschap. Het resultaat is een gecontroleerd
vocabularium met als gevolg een duidelijke definitie van gegevens. Dit lexicon
creëert een nog meer consistente gegevensbeschrijving, het verbeteren van de
opslag en het ophalen van gegevens in de cognitieve neurowetenschappen.
Het eindresultaat van deze drievoudige strategie is een prototype van een
raamwerk, waarbij zowel de uitdagingen als de mogelijkheden van een
verbeterde data-opslag en het ophalen van gegevens in de cognitieve
neurowetenschappen naar voren worden gebracht.