logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

The effect of mild hypothermia on the neuroinflammatory response in experimental stroke

maandag, 19 september, 2011 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
An-Gaëlle Ceulemans
doctoraatsverdediging

Cerebrovasculaire accidenten (CVA) zijn een
belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit in
de westerse samenleving. Bovendien zal, door de
vergrijzing van de bevolking, de incidentie van CVA
nog toenemen. Spijtig genoeg is er geen optimale,
universeel bruikbare therapie beschikbaar. Daarom
blijft de zoektocht naar een strategie die
hersenweefsel kan redden of bijstaan tijdens de
periode van verminderde bloeddoorstroming
belangrijk. Daar hypothermie kan inwerken op
verscheidene processen die na CVA worden
geactiveerd, blijft dit een veelbelovende therapie.
Maar verder experimenteel onderzoek naar het
mechanisme van koelen is noodzakelijk.

In dit proefschrift werd gewerkt op de meest
voorkomende vorm van CVA, d.i. een transiente
focale cerebrale ischemie. Deze werd geinduceerd in
ratten door injectie van de vasoconstrictor
endotheline-1 in de nabijheid van de mediale
cerebrale arterie. In dit proefschrift werden de lange
termijneffecten bestudeerd van een 2 uur durende
milde hypothermie behandeling, gestart 20 minuten
na endotheline-1 injectie. Meer specifiek werd
gedrag, infarct volume (via histologie en
μSPECT/μCT) en inflammatie (cytokines en gliosis)
onderzocht tot op 1 week na inductie van
experimentele ischemie. Het project toonde aan dat
hypothermie belangrijke bescherming biedt, gepaard
gaande met een modulerende invloed op de
inflammatoire respons na CVA.