logo

U bent hier

Foutmelding

Warning: igbinary_unserialize_zval: unknown type '79', position 7337254 in _dmemcache_get_pieces() (line 340 of /var/www/local/vub/app/releases/24/www/sites/all/modules/contrib/memcache/dmemcache.inc).

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

End-of-life care in Belgium. A nationwide study via the representative sentinel network of general practitioners

vrijdag, 1 april, 2011 - 16:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Koen Meeussen
doctoraatsverdediging

Zonder enige twijfel wordt het verlenen van
goede zorg aan het levenseinde een van de
grootste en belangrijkste uitdagingen die ons de
komende jaren als maatschappij te wachten
staan.

Landelijke gegevens over hoe mensen sterven
kunnen beleidsmakers en zorgverleners
waardevolle inzichten verschaffen om
levenseindezorg zo goed mogelijk te organiseren
en te verbeteren. Deze studie hoopt hieraan een
bijdrage te leveren door betrouwbare
epidemiologische gegevens aan te reiken over de
laatste levensmaanden en omstandigheden van
het overlijden in België, verzameld via het
bestaand representatief netwerk van de
Huisartsenpeilpraktijken.

Dit proefschrift belicht een heel aantal domeinen
die algemeen beschouwd worden als erg
waardevol bij het meten van goede
levenseindezorg. Specifieke aandacht gaat uit
naar mensen die sterven aan kanker of met de
diagnose van dementie, aan wensen, voorkeuren
en vroegtijdige zorgplanning met betrekking tot
de laatste levensfase, en aan de communicatie en
besluitvorming van verreikende medische
praktijken die de intentie hebben het leven te
beëindigen.

Waar mogelijk worden ook crossnationale
vergelijkingen met gegevens uit Nederland
gemaakt, die gelijktijdig verzameld werden via
een identieke onderzoeksmethode.