logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Lineage tracing of pancreatic exocrine cell plasticity

maandag, 19 september, 2011 - 15:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Isabelle Houbracken
doctoraatsverdediging

De insuline-producerende beta-cel massa in de
pancreas kan verhoogd worden onder
verscheidene condities. De precieze herkomst
van de nieuwgevormde beta-cellen is echter
doorgaans onduidelijk. Een beter begrip van de
cellulaire plasticiteit in de pancreas is van belang
aangezien dit kan leiden tot de ontwikkeling van
verbeterde methoden om nieuwe beta-cellen aan
te maken of te regenereren. In dit werk hebben
we methoden voor het traceren van
celafstamming ontwikkeld en toegepast om
plasticiteit in de pancreas te bestuderen. Eerst
hebben we cellijn tracering uitgevoerd in
transgene Hnf1b-CreERT R26R reporter muizen.
We tonen aan dat Hnf1b+ cellen van de vroege
embryonale ducten precursoren zijn van acinaire,
duct en endocriene cellen. Later in de embryonale
ontwikkeling ontstaan uit de Hnf1b+ cellen enkel
duct en endocriene cellen. Bovendien geeft het
ductale epitheel geen significante bijdrage meer
aan acinaire of endocriene cellen na de geboorte
of tijdens experimenteel geïnduceerde beta-cel
groei of regeneratie. Ten tweede hebben we
traceermethodes ontwikkeld om het lot van
humane acinaire cellen in cultuur te bestuderen,
met en zonder virale vectoren. We tonen aan dat
humane acinaire cellen spontaan
transdifferentiëren naar duct cellen. Ten derde
hebben we verschillende methoden geëvalueerd
voor gentransfer in acinaire cellen. VSV-G
gepseudotypeerde lentivirale vectoren bleken het
meest optimaal voor in vitro gentransfer. Voor in
vivo transductie van de knaagdierpancreas gaf
adenovirale transductie hoge efficiënties.