logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Preservation of Functional Beta Cell Mass, Assessed by Hyperglycaemic Clamp, in Human Type 1 Diabetes

dinsdag, 1 februari, 2011 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Evy Vandemeulebroucke
doctoraatsverdediging

Type 1 diabetes wordt veroorzaakt door de
autoimmune destructie van de insulineproducerende
betacellen. Pas als 70-90% van de
betacellen vernietigd is stijgt de glycemie en
ontstaan er klinische tekens. De subklinische fase
wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van
auto-antilichamen tegen betacelantigenen. Deze
vormen samen met genetische kenmerken de
belangrijkste merkers om de ziekte te voorspellen
bij verwanten van patiënten. Parameters die een
maat zijn voor de functionele betacelmassa
kunnen bijdragen tot verdere verfijning van de
predictie. Omdat de klassiek gebruikte
functietesten hun beperkingen hebben was één
van de doelstellingen van het voorliggende
proefschrift een gemodifieerde hyperglycemische
clamp test te ontwikkelen en te valideren. Er
werd nagegaan of deze test kan gebruikt worden
om progressie naar diabetes beter te voorspellen
in een groep hoog-risico eerstegraadsverwanten.
Het meten van de functionele betacelmassa laat
niet alleen toe de ziekte beter te begrijpen en te
voorspellen, maar is ook belangrijk om het effect
van interventies die tot doel hebben de
betacelfunctie te bewaren, beter op te volgen.
Het voorliggende werk beschrijft ook de
resultaten van twee multi-centrische
interventiestudies. In een eerste studie werd
aangetoond dat insuline toediening aan hoogrisico
verwanten geen effect had op de
ontwikkeling van diabetes. De tweede studie gaf
aan dat toediening - kort na diagnose - van
otelixizumab, een gehumaniseerd antilichaam
gericht tegen T-lymfocyten, de residuele
betacelfunctie gedurende minstens 2 jaar kon
bewaren, vooral bij patiënten met betere
betacelfunctie bij de start van de behandeling en
bij patienten die jonger waren dan 27 jaar.