logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Production of conjugated fatty acids by bifidobacteria and lactobacilli

donderdag, 28 april, 2011 - 16:00
Faculteit: Science and Bio-engineering Sciences
Academieraadzaal
Coupure links 653, Gent
Lara Gorissen
doctoraatsverdediging

Geconjugeerd linolzuur (CLA) en geconjugeerd linoleenzuur (CLNA) kunnen mogelijks
gunstige effecten op de gezondheid uitoefenen. CLA en CLNA komen voornamelijk voor in
voedingsproducten van herkauwers. De concentraties aan CLA en CLNA zijn evenwel te laag
in deze producten om hun biologische functie te kunnen uitoefenen. Het verhogen van de
CLA- en CLNA-concentraties in voedingsmiddelen kan mogelijks bereikt worden door
gebruik te maken van voedseleigen bacteriën met CLA- en CLNA-productiecapaciteit. In
deze studie werden daarom verschillende bifidobacteriën en melkzuurbacteriën
onderzocht. Zes Bifidobacterium- en tien Lactobacillus-stammen blijken de capaciteit te
bezitten om linolzuur (LA) en linoleenzuur (LNA) om te zetten naar respectievelijk CLA en
CLNA, waarbij productie van CLNA hoger was dan productie van CLA. De omzetting van LA
naar c9t11- en t9t11-CLA en LNA naar c9t11c15- en t9t11c15-CLNA door de bifidobacteriën
was tevens hoger dan door de lactobacillen. De aanwezigheid van het isomerasegen,
verantwoordelijk voor deze omzettingen, werd bevestigd en tevens geïdentificeerd in de
Lactobacillus-stammen. Uit laboratoriumfermentaties met de bifidobacteriestammen bleek
dat de productiekinetiek tussen de verschillende stammen varieerde. Tevens werd duidelijk
dat de productie van c9t11-isomeren plaats vond tijdens de actieve groeifase van de
stammen. Na deze groeifase had enkel een omzetting van c9t11- naar t9t11-isomeren
plaats. Laboratoriumfermentaties met een Lactobacillus-stam wezen uit dat zowel pH als
temperatuur een invloed hadden op de omzetting van vetzuren. Voornamelijk een licht zure
pH zorgde ervoor dat geen LA meer omgezet werd naar CLA; ook omzetting van LNA naar
CLNA was beperkt. Melkfermentaties werden uitgevoerd na toevoeging van de CLA- en
CLNA-producerende bifidobacteriestammen, terwijl voor vleesfermentaties een CLA- en
CLNA-producerende Lactobacillus-stam werd gebruikt. Echter geen toename in CLA- en
CLNA-hoeveelheden werd gevonden in de gefermenteerde eindproducten omwille van de
lage concentraties aan vrij beschikbaar LA en LNA, alsook door de intrinsieke en
omgevingsfactoren van het fermentatieproces.

Bijlage: 
PDF icon Gorissen_i.pdf