logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Sensitive and Accurate Bioluminescence Imaging: Influencing factors in cells and mice

donderdag, 22 september, 2011 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Marleen Keyaerts
doctoraatsverdediging

Bioluminescentie, licht gegenereerd door een
enzymreactie en vooral gekend door vuurvliegjes,
is in de laatste jaren uitgegroeid tot een nietinvasieve
beeldvormingstechniek bij kleine
proefdieren. Door het gen van het enzyme
luciferase, verantwoordelijk voor de
lichtproductie, in te bouwen in cellen kan het licht
gedetecteerd worden door zeer lichtgevoelige
camera’s, zelfs binnenin een muis. Om de
enzymreactie te starten dient het substraat
toegediend te worden. De hoeveelheid licht moet
dan het aantal cellen, of in geval van opvolging
van genexpressie de mate van genactivatie, op
kwantitatieve wijze weergeven. Het doel van dit
werk was na te gaan welke andere factoren de
kwantificatie van het licht kunnen beinvloeden.

In een eerste fase van de thesis werden
verschillende toedieningswegen voor het
substraat D-luciferine vergeleken, waarbij
intraveneuze toediening betere kwantitatieve en
sensitieve eigenschappen vertoonde. In een
tweede deel toonden we aan dat de substraten
D-luciferine en coelenterazine plasma proteine
binding vertonen en hierdoor de kwantificatie van
het signaal wordt beinvloed. Tenslotte werd het
effect van verschillende anesthetica op de
bioluminescente beeldvorming in kaart gebracht.