logo

U bent hier

Foutmelding

Warning: igbinary_unserialize_object_properties: unknown key type '3e', position 5241966 in _dmemcache_get_pieces() (line 340 of /var/www/local/vub/app/releases/24/www/sites/all/modules/contrib/memcache/dmemcache.inc).

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Attitudes and role of nurses in euthanasia and other medical end-of-life decisions

dinsdag, 11 september, 2012 - 09:30
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Els Inghelbrecht
doctoraatsverdediging

Verpleegkundigen zijn in belangrijke mate
betrokken bij het verlenen van zorg aan het
levenseinde van patiënten. Voor een aanzienlijke
groep van die patiënten worden medische
beslissingen genomen die hun levenseinde
beïnvloeden en mogelijk een levensverkortend
effect hebben.

Els Inghelbrecht belicht in haar proefschrift:
'Attitudes & role of nurses in euthanasia and
other medical end-of-life decisions' de resultaten
over de houdingen en betrokkenheid van
Vlaamse verpleegkundigen in euthanasie en
andere medische beslissingen aan het
levenseinde.

In een eerste deel beschrijft zij hoe
verpleegkundigen staan tegenover euthanasie en
andere medische beslissingen aan het
levenseinde en hoe zij hun rol zien binnen
dergelijke beslissingen.

In een tweede deel onderzoekt zij hoe
verpleegkundigen daadwerkelijk betrokken zijn in
dergelijke levenseindebeslissingen. In het
bijzonder wordt de rol van verpleegkundigen
bestudeerd in euthanasie, in de praktijk van het
toedienen van levensbeëindigende middelen
zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt en in
continue diepe sedatie.