logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Binding en burgerschap. De samenhang tussen maatschappelijke betrokkenheid en burgerschapshoudingen

vrijdag, 28 september, 2012 - 16:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Social Sciences and Solvay Business School
E
0.12
Wendy Smits
doctoraatsverdediging

Uit dit onderzoek blijkt er een grote mate van binding te zijn in Vlaanderen wat een belangrijke impact heeft op de vorming van burgerschapshoudingen. Vooral de participatieprofielen waar cultuurparticipatie, lezen, bibliotheekbezoek, participatie in sociale en culturele verenigingen, sportbeoefening en een kritische mediavoorkeur worden gecombineerd lijken het goed te doen. Niet zozeer de breedte van het participatierepertoire is belangrijk voor burgerschap, wel de aard van de activiteiten. Naast de huidige participatie heeft ook de participatie tijdens de jeugdjaren een blijvende positieve invloed op burgerschapshoudingen later in het leven.

Maar elke medaille heeft een keerzijde. Ondanks de hoge participatiecijfers en de groei van het verenigingsleven over de tijd, blijft participatie aan het maatschappelijke leven ongelijk verdeeld over de bevolking en worden niet alle Vlamingen bereikt. Lageropgeleiden blijken systematisch ondervertegenwoordigd te zijn. De vormen van binding die burgerschap bevorderen zijn net die participatieprofielen waarin hogeropgeleiden zijn oververtegenwoordigd. Vooral de hogergeschoolden die tijdens hun adolescentie lid waren van verenigingen, aan cultuurparticipatie deden op school en opgroeiden in een gezin met hogeropgeleide ouders, blijken te kunnen profiteren van de gunstige werking van deze vormen van binding. Participatie blijkt een middel te zijn in handen van een bevoorrechte groep, dat de sociale ongelijkheden reproduceert. De lageropgeleiden hebben hun eigen participatiepatronen maar deze dragen niet bij tot burgerzin. Zij onderhouden een vrij eenzijdig contact met de samenleving, via sport en populaire cultuurvormen. Dit blijkt een relatief povere vorm van betrokkenheid te bieden, voor wat burgerschap betreft.

Bijlage: 
PDF icon Smits_a-2.pdf