logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Controverse rond het mannelijk lichaam: In de Westerse beeldcultuur van het einde van de 20ste eeuw tot heden en de invloed van Larry Clark binnen dit discours

woensdag, 27 juni, 2012 - 15:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Arts and Philosophy
E
0.04
Dirk Reynders
doctoraatsverdediging

Dit onderzoek wil het hebben over de relatie tussen de maatschappelijke beeldcultuur
en kwesties van gender en identiteit, zoals geëxemplificeerd in beelden van het
mannelijke lichaam. Het gaat dan meer specifiek over de spanning tussen realisme
(representatie) en formalisme (esthetisering). Hoe beïnvloeden verschillende
ideologieën de keuzes van makers en de interpretaties van toeschouwers aangaande
deze posities? Gekeken wordt onder meer naar de invloeden van commercialisme,
postmodernisme en veranderende maatschappelijke opvattingen van en over mannen
en vrouwen, heteroseksualiteit en homoseksualiteit. Methodologisch wordt
afwisselend theorievorming en praktijk rond beeldcultuur en het mannelijke lichaam
besproken vanuit een variëteit aan invalshoeken. Gender en identiteit zijn immers
voor allerlei disciplines, theoretische en praktische, een vruchtbaar onderzoeksterrein
gebleken. De tekst wordt georganiseerd volgens het analysemodel voor kunstkritiek
dat Terry Barrett uitwerkte (beschrijvend, ethisch, esthetisch, interpretatief,
verklarend en theoretisch).

Het werk van Larry Clark, meer bepaald de fotoalbums ‘Tulsa’, ‘The Perfect
Childhood’ en ‘Teenage Lust’ en de films ‘Kids’, ‘Ken Park’ en ‘Destricted’, is het
referentiekader doorheen het hele proces. Het werk van Clark is baanbrekend in zijn
genre en dient nog steeds als inspiratiebron voor jonge hedendaagse kunstenaars.
Vandaar dat zijn werk wordt aangevuld met het werk van onder andere Steven Klein,
Nan Goldin en Pierre et Gilles. De focus ligt dus enerzijds op
autobiografische/autofictionele elementen en op de narrativiteit in de beeldenreeksen,
anderzijds op de weergave van de werkelijkheid en de subcultuur.

Eerst worden de theoretische beelden besproken vanuit de invalshoek van
theorievorming rond visuele cultuur. Onder andere structuralisme (semiotiek),
kritische theorie en postmodernisme krijgen aandacht. Uit de praktijk is er gekozen
voor een analyse van de fotografische en filmische laag in het werk van Larry Clark.

Vervolgens komen de interpretatieve beelden aan bod. Deze worden verbonden met
analyses uit de kunstgeschiedenis, meer bepaald analyses m.b.t. kunst en
postmodernisme en kunst en recht. Empirisch worden deze uitgewerkt in een
onderzoek van controverse in en rond kunst waarin het mannelijke lichaam wordt
afgebeeld. Het onderdeel rond ethische beelden wordt benaderd via de
interdisciplinaire genderstudies. waarbij verschillende identiteiten en specifiek de 'gay
culture' besproken worden. Dit vindt zijn toepassing in een exploratie van mannelijke
identiteiten en het 'gay' element in het werk van Larry Clark, alsmede de invloed van
zijn behandeling van deze thema's op het werk van andere fotografen. Dan is het de
beurt aan de verklarende beelden, bekeken vanuit de invalshoek van de fotografische
studies. Fotografische praktijk en de theorievorming errond worden aangehaald. Het
empirische luik onderzoekt de ervaring van narrativiteit in de fotoalbums van Larry
Clark. Beschrijvende beelden worden verduidelijkt d.m.v. een historische
beeldanalyse, gestut door de biografische studies. De keuze viel op werk van Steven
Klein, Larry Clark, Steven Meisel, Nick Knight, Nan Goldin en Pierre & Gilles.
Esthetische beelden, tenslotte, worden benaderd vanuit de performance studies in
brede zin: visuele antropologie, spektakel, gender en lichamelijkheid. Praktijken van
staged photography en modefotografie worden onderzocht in werk van onder meer
Steven Klein, Ross Brownsdon, Ruven Afanador en Joachim Baldauf.