logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Early failure mechanisms in hip resurfacing arthroplasty

donderdag, 23 augustus, 2012 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Roel de Haan
doctoraatsverdediging

Heup resurfacing is een type heupprothese met
een metaal-op-metaal wrijvingskoppel waarvan
het huidige model opnieuw is geïntroduceerd in
1990. Heup resurfacing is botsparend gezien de
kop en de nek van het femur niet worden
verwijderd. Dit type implantaat wordt veel
geplaatst bij relatief jonge en actieve patiënten.
Het totaal aantal geplaatste resurfacing
prothesen is toegenomen tot 2006-2007 en is
daarna afgenomen. Uit een analyse van de
verschillende nationale heupregisters blijkt dat
resurfacing prothesen vaker in een vroegtijdig
stadium falen dan klassieke heupprothesen.

In dit proefschrift worden oorzaken voor het
vroegtijdig falen van resurfacing prothesen
onderzocht. Een van de oorzaken is het te steil
plaatsen van de acetabulaire component, hetgeen
kan leiden tot verhoogde concentraties metaal
ionen (chroom en kobalt) in het heupvocht en in
het bloed. Daarnaast wordt bekeken of de mate
van activiteit van de patiënt invloed heeft op de
concentraties metaal ionen in het bloed. Ook
worden de risico’s besproken van autogene
bloedtransfusies bij revisiechirurgie. Uiteindelijk
wordt onderzocht wat de invloed is van de
grootte van de resurfacing componenten op de
hoeveelheid cement in de bewerkte heupkop.