logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Immune Monitoring in Type 1 Diabetic Recipients of Defined Beta Cell Grafts: Contribution to Assess Clinical Outcome

woensdag, 9 mei, 2012 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Robert Hilbrands
doctoraatsverdediging

Beta cel transplantatie is een behandeling voor
patiënten met type 1 diabetes waarbij insulineproducerende
beta cellen, afkomstig van
overleden orgaan donoren, in de lever worden
ingeplant . Enten met goede overleving leiden tot
een betere en meer stabiele glucose controle; ze
verminderen de nood aan exogene insuline; in 40
percent der gevallen kunnen de insuline injecties
worden gestopt.

Dit proefschrift onderzoekt in welke mate de
overleving van enten, en dus hun metabool
effect, wordt beïnvloed door de toestand van het
immuunsysteem op het ogenblik van de
transplantatie.

We hebben vastgesteld dat een hogere graad
van cellulaire auto-immuniteit een negatieve
invloed heeft. Dit was ook het geval bij hogere
aantallen T- en B-lymfocyten in het bloed.
Tijdens deze studie werd ook onderzocht of het
gebruik van multi-donor enten de kans vergroot
om HLA-antistoffen te ontwikkelen. Dit bleek niet
het geval, maar hoge percentages nietendocriene
cellen in de enten waren wel
geassocieerd met de vorming van deze
antilichamen.

Deze vaststellingen helpen om beta cel
transplantatie protocols te verbeteren en af te
stellen op immuun karakteristieken van de
ontvanger. Een algoritme werd opgesteld voor
analyse en opvolging van deze patiënten.