logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Incidence and virulence factors of verocytotoxin-producing Escherichia coli in Brussels-Capital Region and characterization of isolates from humans and other sources in Belgium

dinsdag, 17 april, 2012 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Glenn Buvens
doctoraatsverdediging

Verocytotoxine-producerende E. coli (VTEC) is
een belangrijke oorzaak van bloederige diarree
en het hemolytisch uremisch syndroom (HUS). In
dit doctoraal onderzoek werd het voorkomen van
VTEC infecties in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (BHG) nader onderzocht. Bovendien
werden de virulentieprofielen en
antibioticaresistentie van VTEC stammen
afkomstig van mens, dier en voedsel onderzocht.
In een eerste studie werden alle faeces monsters
van het Universitair Ziekenhuis Brussel en
geselecteerde monsters verzameld door zes
externe ziekenhuizen in het BHG tijdens de
periode april 2008 tot en met oktober 2010
onderzocht voor verocytotoxine (vtx) genen door
middel van PCR. Aangezien de meeste vtxpositieve
monsters afkomstig waren van
patiënten met niet-bloederige diarree, worden
klinische laboratoria aangeraden alle faeces
monsters te onderzoeken voor VTEC met een
methode waarmee vtx genen worden
opgespoord. Vervolgens werden de
virulentieprofielen en associaties met ziekte
onderzocht voor O157 en non-O157 VTEC. We
hebben aangetoond dat non-O157 stammen die
de genencombinatie vtx2-nleE-efa droegen vaker
gelinkt waren met HUS en dus een gevaar
vormen voor de volksgezondheid. In een andere
studie toonden we aan dat de genen saa, subA en
sab weinig voorkomen in Belgische VTEC
stammen. Tot slot toonden we aan dat het niveau
van antibioticaresistentie hoger was in non-O157
VTEC stammen en we beschreven voor het eerst
een O26:H- stam die een TEM-52 ESBL
produceerde.