logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Living Apart Together? Over de gevolgen van de opleidingsverschillen in de symbolische samenleving

vrijdag, 24 februari, 2012 - 17:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Social Sciences and Solvay Business School
D
2.01
Bram Spruyt
doctoraatsverdediging

Dit onderzoek neemt de centrale rol die opleiding in de hedendaagse West-Europese
samenleving vervult als uitgangspunt. Die centraliteit schuilt in (a) de grootte en mogelijke
toename van de empirisch vastgestelde verschillen in het denken, handelen en voelen van
mensen met een verschillend opleidingsniveau, (b) het breed aantal domeinen waarop de
scheidingslijnen zoals getrokken door het onderwijs verschillen verklaren en (c) de betekenis van
bepaalde politieke opvattingen varieert naar gelang de onderwijspositie van de dragers ervan.
Tegen die achtergrond luidt de centrale onderzoeksvraag van het proefschrift of deze
vastgestelde patronen ook aanleiding geven tot de groei van een zelfbewustzijn rond
opleidingsverschillen. Worden deze een basis van identiteit, van aangevoelde gedeelde
lotsbestemming en van een gelijkaardige positionering rond een breuklijn? Het beantwoorden
van de onderzoeksvraag gebeurt doorheen drie onderzoekslijnen.

Een eerste onderzoekslijn inventariseert het voorkomen van opleidingscategorieën in de publieke
ruimte, gaat na of en hoe mensen met die categorieën omgaan en onderzoekt welke stereotypes
hoog- en laagopgeleiden over zichzelf en elkaar hanteren. Langs verschillende wegen wordt de
gevoeligheid bij burgers voor verwijzingen naar de genoten opleiding en de gevolgen ervan
gedocumenteerd. Een tweede onderzoekslijn richt zich op de verklaringen die jongeren en
volwassenen geven voor schoolsucces en –falen. Het onderzoekt de verspreiding en samenhang
van verklaringen die wijzen op de rol van talent, inzet en sociale achtergrond. Een derde
onderzoekslijn onderzoekt hoe verschillende opleidingsgroepen de maatschappelijke positie van
laag- en hooggeschoolden evalueren, de mate waarin zij een onderwijsconflict zien en de
concrete politieke manifestaties hiervan.

Bijlage: 
PDF icon Spruyt_a.pdf