logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Lokale en regionale belastingen: dubbel zicht op gemeentebelastingen

vrijdag, 25 mei, 2012 - 09:00
Radisson Astrid Hotel Antwerp
Koningin Astridplein 7, 2018 Antwerpen
Tijdschrift Lokale en regionale belastingen (LRB) i.s.m. Vrije Universiteit Brussel (Vakgroep Publiekrecht) en Erasmus Universiteit Rotterdam
Tel. 050-47 12 75 (Studipolis)
Bieke.Depraetere@vub.ac.be
http://www.studipolis.be/nl/opleiding-detail.php?sfund=2&id=229
Studiedag

Naar goede gewoonte organiseert de redactie van het LRB ook dit jaar een studiedag ‘Lokale en regionale belastingen’.

Dit jaar wordt gefocust op de fiscale verhouding tussen de federale overheid, de gewesten en lokale overheden. Hoe is de fiscale bevoegdheidsverdeling tussen deze gezagsniveaus verdeeld, wie kan de bevoegdheid van een ander gezagsniveau op normatieve wijze beperken, welke impact heeft het administratief toezicht op lokale belastingnormen en hoe zit het met de fiscale informatie-uitwisseling tussen de verschillende overheden in ons land? In deze studie kijken we bovendien niet alleen naar ons eigen gewest, maar wordt ook een toelichting gegeven over de fiscale verhouding tussen het Waalse Gewest en haar gemeenten en provincies.

Traditioneel blijft de jaarlijkse studiedag en het jaarboek Lokale en Regionale belastingen echter ook een forum waarin de evoluties van het voorbije jaar aan bod komen en mogelijke toekomstige wijzigingen van een eerste commentaar worden voorzien. In de bijdragen over de actualia regionale en lokale belastingen krijgt u dan ook een overzicht van de door de wetgever maar voornamelijk ook door de rechtspraak veroorzaakte nieuwigheden inzake lokale en regionale belastingen.

Naar goede gewoonte wordt op de studiedag tenslotte voldoende ruimte gelaten voor vragen en discussie.

De teksten worden gebundeld in het ‘Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen 2010-2011’.

Meer informatie