logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Het nieuw Europees kooprecht gewikt en gewogen

vrijdag, 14 september, 2012 - 08:30
Faculteit: Law and Criminology
Auditorium NB I van de Faculteit Rechtsgeleerdheid
UGent, Universiteitstraat 4, 9000 Gent
BuCo onderzoeksgroep i.s.m. het Centrum voor Verbintenissenrecht
02 629 24 67 (Ann Maertens)
gpv@ugent.be
https://www.vub.be/ecor/buco-activities
Studiedag

Toelichting

De decennialange zoektocht naar een Europees contractenrecht heeft tot een tastbaar initiatief geleid.
De Europese Commissie heeft een verordening betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht voorgesteld, dat is opgezet voor grensoverschrijdende transacties in zowel B2B als B2C context. Het is een optioneel instrument dat door partijen kan, maar niet moet worden gekozen.
De kernvraag is dan ook in welke mate de nieuwe regels daadwerkelijk efficiënter zijn dan het reeds bestaande kader en of KMO’s, grote ondernemingen en consumenten zullen kiezen voor deze regels in plaats van het Belgische gemeen kooprecht, de regels inzake consumentenkoop of het Weens Koopverdrag.
Gelet op het belang van het kooprecht in onze samenleving beoogt de studiedag het voorgestelde nieuwe regelgevend kader aan een grondige en kritische analyse te onderwerpen.
Het einddoel is te weten wat, vanuit Belgisch rechtelijk perspectief, de voor- en nadelen van een gemeenschappelijk Europees kooprecht zijn en welke verbeteringen er aan de huidige tekst zouden kunnen worden aangebracht.

Programma

Voorzitter: Prof. em. dr. H. Bocken, emeritus gewoon hoogleraar UGent

 • 08.30u Onthaal
 • 09.00u Openingsrede door de voorzitter
 • 09.10u Opzet, algemeen toepassingsgebied en werking van het Optioneel Instrument door Prof. dr. M.W. Hesselink, hoogleraar Universiteit Amsterdam
 • 9.45u Structuur en wisselwerking met andere definities, regels en beginselen door Prof. dr. I. Claeys, hoofddocent UGent, advocaat te Brussel
 • 10.15u Koffiepauze
 • 10.45u Precontractuele informatie, door Dr. J. Delvoie, wetenschappelijk medewerker VUB, advocaat te Brussel
 • 11.15u Geldige totstandkoming van de overeenkomst, door Prof. dr. L. Cornelis, buitengewoon hoogleraar VUB, advocaat te Brussel
 • 12.15u Vragenronde
 • 12.30u Lunch
 • 13.30u Herroeping en onrechtmatige bedingen, door Prof. dr. R. Steennot, hoofddocent UGent
 • 14.00u Rechten en plichten van de koper en verkoper, door Prof. dr. R. De Wit, hoofddocent VUB, gastprofessor UA, advocaat te Antwerpen
 • 15.30u Koffiepauze
 • 15.45u Niet-nakoming en rechtsmiddelen van de koper en verkoper, door Prof. dr. R. Feltkamp, docent VUB, advocaat te Brussel
 • 16.15u Beëindiging, teruggave en schadevergoeding, door Dr. J. Baeck, doctor-assistent UGent
 • 16.45u Verjaring en imprevisieleer, door Prof. dr. D. Philippe, buitengewoon hoogleraar UCL en ICHEC, advocaat te Brussel
 • 17.15u Vragenronde
 • 18.00u Slot

Meer info en inschrijvingen

 vindt u tevens op de folder.