logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Verdeeld tussen arbeid en gezin. Een panelstudie naar de context en dynamiek van de keuze voor deeltijds werk

dinsdag, 28 augustus, 2012 - 17:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Social Sciences and Solvay Business School
D
2.01
Ilse Laurijssen
doctoraatsverdediging

Steeds meer vrouwen participeren op de arbeidsmarkt en tweeverdienersgezinnen zijn meer de
regel dan uitzondering geworden. De groei van het tweeverdiener-schap heeft de
combinatieproblematiek naar de voorgrond gebracht. Vooral in de ‘drukke leeftijd’, de
levensfase met jonge kinderen, ervaren gezinnen moeilijkheden om werk en gezin te verzoenen.
Hun tijdsdruk is in essentie combinatiedruk die voortspruit uit het dagelijks moeten realiseren
van een veelheid van activiteiten en verantwoordelijkheden binnen de beschikbare 24 uur. Veel
gezinnen proberen de combinatie van betaald werk en gezin draaglijk te houden door de
hoeveelheid betaalde arbeid te verminderen. Er wordt steeds meer deeltijds gewerkt, in het
bijzonder wanneer er kinderen zijn in het gezin. Vooral vrouwen schroeven hun arbeidstijd terug,
mannen doen dat veel minder.
In deze studie staan de context en dynamiek van de keuze voor deeltijds werk centraal. Welke
elementen bepalen de keuze tot deeltijds werk en draagt de uiteindelijke keuze voor deeltijds
werk ook echt bij aan een verbetering van de werk-gezinbalans?
In ‘Verdeeld tussen arbeid en gezin’ analyseert Ilse Laurijssen de rol van deeltijds werk als
combinatiestrategie en de relatie tussen de keuze voor deeltijds werk, de arbeidsoriëntaties en de
kwaliteit van de baan. Er wordt onder meer nagegaan of deeltijds werken leidt tot een
vermindering van de tijdsdruk. Het onderzoek gaat ook in op de rol die kwalitatieve kenmerken
van een betaalde baan en persoonlijke houdingen ten aanzien van betaald werk spelen bij de
keuze voor deeltijds werk. In deze studie worden paneldata gebruikt van Vlaamse
jongvolwassenen die werden gevolgd tussen de leeftijd van 23 en 29 jaar en die zich dus op het
scharnierpunt bevonden waarop zowel de gezinsvorming als de beroepsloopbaan een aanvang
nemen.

Bijlage: 
PDF icon Laurijssen_a.pdf