logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Zakelijke rechten en erven in het nieuw samengesteld gezin, in heden en verleden

vrijdag, 23 november, 2012 - 09:00
Faculteit: Law and Criminology
Paleis der Academiën (Rubenszaal)
Hertogsstraat 1 - 1000 Brussel
Vakgroep Metajuridica en Vakgroep Privaat- en Economisch recht i.s.m. Instituut voor Rechtsgeschiedenis, Universiteit Gent en de KVAB
02/550 23 23
blendedfamilies2012@gmail.com
Studiedag

Het nieuw samengesteld gezin is vandaag een wijd verspreid verschijnsel. Nochtans zorgt het fenomeen nog steeds voor hoofdbrekens onder juristen, en vooral met betrekking tot de juridische verhouding tussen kinderen uit een vroegere relatie aan de ene kant en de nieuwe partner van hun ouder, en diens verwanten, aan de andere. De overgang van (delen van) een vermogen van de ene familie naar de volgende en de patrimoniale rechten in dat verband, geven aanleiding tot belangrijke vragen.

Sinds 1981 wordt de erfenis van een eerstoverleden ouder, met inbegrip van diens deel in het gemeenschappelijk huwelijksvermogen, niet verdeeld en blijft het onder  vruchtgebruik van de langstlevende echtgeno(o)t(e). Zelfs in geval van een tweede huwelijk van die langstlevende blijven de kinderen uit het eerste huwelijk naakt eigenaar van de nalatenschap, hoewel ze een omzetting naar volle eigendom kunnen verzoeken. Deze regels gelden echter niet bij een echtscheiding, of wanneer een andere relatie dan een huwelijk tussen partners met kinderen eindigt en hun gemeenschappelijk bezit wordt verdeeld. Contractueel kan hieraan ten dele worden verholpen. Er blijven echter vragen, bijvoorbeeld of het nog zinvol is om de langstlevende bij wet een dergelijke ruim recht van vruchtgebruik te verlenen, en of niet meer rechten aan de descendenten moeten worden verleend.

De studiedag biedt een confrontatie van historische voorbeelden en normen met diegene die vandaag worden toegepast. Rechtshistorici schetsen de context waarin de voorgestelde regels ontstonden, in verscheidene regio’s van continentaal West-Europa. Juristen gespecialiseerd in positief huwelijksvermogensrecht, erfrecht en familierecht lichten het hedendaags geldende recht in België en Nederland toe, en belichten pijnpunten en mogelijk toekomstige ontwikkelingen.

De studiedag wil tevens een startplatform bieden voor verder onderzoek naar deze thema’s. Er wordt beoogd om de traditie van rechtshistorisch onderzoek naar oud familierecht (in de brede zin), zoals dat aan de Vrije Universiteit Brussel door wijlen professor John Gilissen werd gevoerd, verder te zetten.

Registratie is verplicht: blendedfamilies2012@gmail.com (vrije ingang met maximum van 40 personen).

Programma

Uitnodiging