logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

En ze leefden nog lang en gelukkig. De ideale levensloop van jongeren en hun verwachtingen voor de toekomst

maandag, 18 juni, 2012 - 12:00
Faculteit: Social Sciences and Solvay Business School
Lilith Roggemans
doctoraatsverdediging

Openbare doctoraatsverdediging van Lilith Roggemans voor het behalen van de graad van Doctor in de Sociale Wetenschappen: Sociologie met het proefschrift getiteld: 'En ze leefden nog lang en gelukkig. De ideale levensloop van jongeren en hun verwachtingen voor de toekomst'.

Promotor: prof. dr. Mark Elchardus.

In haar proefschrift onderzoekt Lilith Roggemans de ideale levensloop van Vlaamse en Brusselse jongeren tussen de leeftijd van 14 en 30 jaar oud. De individualiseringsthese veronderstelt dat jongeren vandaag hun ideale levensloop individueel samenstellen, waardoor een grote mate van variatie zou bestaan in de ideale timing en sequentie van levenslooptransities. Uit haar onderzoek blijkt echter weinig variatie te bestaan in de ideale timing en sequentie van de levensloop van Vlaamse jongeren. Niet het bestaan van een geïndividualiseerde, maar integendeel dat van een collectieve voorstelling van de ideale of gewenste levensloop wordt bevestigd met dit onderzoek.

Jongeren die nog sterk traditioneel zijn, zoals moslimjongeren in Brussel, laten een andere ideale levensloop optekenen. Zij willen hun leven op een traditionelere manier invullen, het eerste seksuele contact en het samenwonen met een partner willen zij, in tegenstelling tot de autochtone jongeren, liever tot na het huwelijk bewaren.

Aan de onderzochte jongeren werd tevens gevraagd wat volwassenheid volgens hen betekent. Jongeren geven aan dat volwassenheid samenvalt met psychologische rijpheid zoals zelfstandig zijn, autonoom beslissingen kunnen nemen en het aangaan van de eigen verantwoordelijkheid. Het doormaken van transities als afstuderen, samenwonen of het hebben van een kind beschouwen zij als minder belangrijk in de definitie van volwassenheid. Wanneer echter gekeken wordt naar wanneer jongeren zichzelf als volwassen beschouwen, valt op dat net het doormaken van deze transities hierbij doorslaggevend zijn. Dit toont het verschil aan tussen het individualistische discours dat jongeren hanteren over volwassenheid en de manier waarop volwassenheid effectief wordt gevormd.

Een laatste onderzoeksvraag behandelt de toekomstperspectieven van jongeren. Hierin ontwaart Roggemans twee levenspaden: enerzijds een familiegeoriënteerd levenspad en anderzijds een levenspad dat geënt is op vrije tijd. Jongeren die veel belang hechten aan zelfontplooiing kiezen voornamelijk voor het vrijetijdspad, jongeren die al meer levenslooptransities hebben meegemaakt dan hun leeftijdsgenoten kiezen vaker voor het familiepad. Naarmate jongeren ouder worden kiezen ze ook vaker voor het familiepad, waardoor de stabiliteit van het vrijetijdspad in vraag kan worden gesteld.

Voor meer info kan u terecht bij: Lilith.Roggemans@vub.ac.be