logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Diderot en de uitvinding van de Encyclopedie

maandag, 18 maart, 2013 - 16:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Aula D
0.07
Lezing

Op het ogenblik dat Diderot zijn Lettre sur les Aveugles publiceert (1749), is hij 35 jaar oud en volop bezig, samen met de wiskundige d'Alembert, met het samenstellen van het monumentale werk L'Encyclopédie, waarvan de 17 delen zullen verschijnen in de periode 1751-1765. Beiden waren er zich van bewust dat het geschrift niet in goede aarde zou vallen, zowel bij de machthebbers als bij de clerus. 

De letterkundige en wetenschapper Diderot was intussen alom bekend geworden. In het filosofische milieu van Parijs was hij een graaggeziene gast en telde onder zijn vrienden d'Alembert, Rousseau, de Condillac, Fontenelle, Buffon, Clairaut, Helvétius, Raynal, Voltaire e. a. 

Diderot doorloopt de geestelijke overgang van theïsme (cfr. Shaftesbury) naar deïsme (cfr. Pensées philosophiques), scepticisme (cfr. Promenade du Sceptique) tot het atheïsme van de brief in minder dan 3 jaar; Diderot was behoorlijk op de hoogte van natuurwetenschappen. La Lettre sur les Aveugles (1749) is het eerste grote werk waarin Diderot getuigt van een oorspronkelijke filosofie, d. w. z. van zijn atheïsme en zijn biologisch materialisme. 

Erik Elst neemt u mee op reis door het interessante traject van Diderot.