logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

De jurist tussen veiligheid en creativiteit

vrijdag, 18 oktober, 2013 - 14:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Law and Criminology
Vrije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
Auditorium QD
Opleiding Notariaat en R&C Alumnitalks VUB i.s.m. Vlaamse Juristenvereniging (VJV) en Politeia
03/248 65 61 (VJV)
secretariaat@vjv.be
http://www.vjv.be
colloquium

Alles wel beschouwd, heeft elke jurist twee gezichten. Enerzijds wordt van hem verwacht dat hij de hoeder is van het recht en de rechtsstaat. Anderzijds dient hij de belangen van zijn opdrachtgever of cliënt te behartigen, die ervoor zorgt dat er brood op de plank komt.

Het lijkt duidelijk dat de jurist zich niet mag lenen tot om het even welke dienst aan zijn opdrachtgever, maar dient hij in alle omstandigheden voorrang te geven aan 'de wet'? En wat als de wet niet duidelijk is of lacunes vertoont, verschillende interpretaties toelaat en achterpoortjes openlaat? Is het dan aan de jurist om die achterpoortjes te sluiten of is het zijn taak deze te vinden en ten volle te benutten ten dienste van zijn opdrachtgever, ook al zou dit ingaan tegen het normdoel van de wetgever?

Indien men van oordeel is dat de jurist trouw moet zijn aan het normdoel van de wetgever, leidt deze benadering dan niet tot een zielloos positivisme, dat geen ruimte laat voor enige kritische afstand tegenover de wet? Of erger nog, een 'bevel is bevel'-mentaliteit, die weigert de vraag te stellen naar de legitimiteit van de wet? Bewijst de 'trouwe' jurist de rechtsstaat met andere woorden wel een dienst?

In alle beroepsgroepen worden juristen in mindere of meerdere mate geconfronteerd met deze 'gespleten persoonlijkheid' eigen aan hun functie en met de moeilijke zoektocht naar het delicate evenwicht tussen veiligheid en creativiteit. Hoe deze creatieve spanning het wezen van de juridische activiteit raakt, benaderen vier prominente sprekers elk vanuit hun perspectief als advocaat, notaris, bedrijfsjurist, academicus of regelgever.

 

PROGRAMMA

14.00-14.10 u:

Verwelkoming door VJV-voorzitter Mr. Frank Judo

14.10-14.35 u:

Prof. Ludo Cornelis: het perspectief van de advocaat

14.35-15.00 u:

Prof. André Michielsens: het perspectief van de notaris

15.00-15.25 u:

Dhr. Kristof Macours: het perspectief van de bedrijfsjurist

15.25-15.45 u:

Vragenmoment en mogelijkheid tot repliek voor de sprekers

15.45-16.10 u:

Slotrede door Prof. Hélène Casman

16.10-16.15 u:

Dankwoord door Prof. Elisabeth Alofs

16.15-18.00 u:

Receptie

Bekijk ook de VJV webpagina met alle gegevens.

INSCHRIJVING EN BETALING

Rechtstreekse inschrijving kan via het online inschrijfformulier op de VJV-website (www.vjv.be) of per mail, per post of per fax.

Vlaamse Juristenvereniging
p/a Yolanda Vanden Bosch, Secretaris-generaal VJV
Stoopstraat 1, bus 10, 2000 Antwerpen

Tel.: 03/248.65.61
Fax: 03/248.09.75

e-post: secretariaat@vjv.be

Webpagina met alle informatie rond het evenement:.

Bereikbaarheid Vrije Universiteit Brussel: www.vub.ac.be/infoover/campussen

Inschrijvingsprijs:

Studenten

30€

Leden VJV en gelijkgestelden, VUB alumni

50€

Inschrijving + lidmaatschap VJV voor 2014

55 €

Anderen

60 €

In deze prijs zijn de documentatiemap en de receptie begrepen. De deelnamesom kan worden gestort op rekening BE73 6300 6812 3260 van de Vlaamse Juristenvereniging met vermelding "Colloquium 18 oktober 2013" en uw naam.

Permantente vorming voor 2 juridische punten is aangevraagd bij het OVB.

                 

Bijlage: 
PDF icon Affiche VJV.pdf