logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Misbruik- en fraudebestrijding in het sociaal recht: recente ontwikkelingen

donderdag, 28 november, 2013 - 13:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Law and Criminology
Vrije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek
Gebouw Q, aula QB
Vereniging van VUB- Alumni Sociaal Recht i.s.m. Vakgroep Publiek Recht
02/629 26 44
evenementen.rc@vub.ac.be
https://www.vub.be/SORE/sorealumni.htm

Het sociaal handhavingsrecht is na de invoering van het Sociaal Strafwetboek zeker niet beland in een periode van windstilte. Enerzijds scherpt de regering met nieuwe regels en technieken de strijd tegen misbruik en fraude in het domein van het sociaal recht aan. Anderzijds dwingt het Hof van Justitie van de Europese Unie de Belgische wetgever tot aanpassing van eerder met dit oogmerk genomen maatregelen.

Met hun studienamiddag creëren de Vereniging van VUB-Alumni Sociaal Recht en de Vakgroep Publiek Recht van de Vrije Universiteit Brussel de gelegenheid om deze recente ontwikkelingen in hun beleidskader te plaatsen, de draagwijdte van de nieuwe wetsbepalingen grondig te onderzoeken en ze tegen het europeesrechtelijke licht te houden. 

Programma

 • 13u00: Verwelkoming (Prof. G. Van Limberghen, Vrije Universiteit Brussel - Advocaat)
 • 13u15: Bestrijding van sociale fraude onder de regering Di Rupo I (Dhr. J. Crombez, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en de Fiscale Fraude)
 • 13u45: Nieuwe sociaalrechtelijke antimisbruikbepaling getoetst aan het legaliteitsbeginsel (Dhr. Y. Stox, Manager Ernst & Young – Vrijwillig medewerker Vrije Universiteit Brussel en Dhr. S. Devos, Assistent Vrije Universiteit Brussel)
 • 14u10: Vermoedens van arbeidsovereenkomst of beroepsarbeid als zelfstandige (Prof. K. Nevens, Vrije Universiteit Brussel – Substituut-arbeidsauditeur)
 • 14u40: Verbod op terbeschikkingstelling opnieuw aangeschroefd (Mr. P. Sichien, Advocaat - Assistent Vrije Universiteit Brussel)
 • 15u00: Pauze
 • 15u30: Hoofdelijke aansprakelijkheid voor loon- en bijdrageschulden (Prof. K. Salomez, Vrije Universiteit Brussel - Advocaat)
 • 16u00: Controle op buitenlandse detacheringen: Belgische en Europese initiatieven (Prof. H. Verschueren, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel)
 • 16u30: LIMOSA-verplichting gewijzigd onder Europese druk (Prof. W. Rauws, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Maastricht)
 • 17u00: Receptie

Praktisch

De studiedag vindt plaats op 28 november 2013 in het auditorium QB van de Vrije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek, Pleinlaan 2, 1050 Brussel. De campus is gemakkelijk bereikbaar via de wagen en het openbaar vervoer. Er is parkeergelegenheid voorzien onder de gebouwen Q, B en C.

Inschrijven 

Het inschrijvingsgeld bedraagt:

 • € 0 voor studenten;
 • € 55 voor leden van ASR;
 • € 70 voor andere deelnemers.

Het inschrijvingsgeld dekt de deelname aan de studiedag, de pauze en receptie en de documentatiemap met powerpoints. Voor de magistraten is verzocht om een financiële tussenkomst van de FOD Justitie Justitie (ref. MAG/2013.023.432 en PERS/2013.023.432).
De erkenning van het colloquium als permanente vorming voor de advocaten werd aangevraagd. (ref. 2013-00784)

Deelnemers aan de studiedag kunnen voorintekenen op het verslagboek (G. Van Limberghen (ed.), Misbruik- en fraudebestrijding in het sociaal recht: recente ontwikkelingen, Antwerpen, Intersentia) dat achteraf wordt uitgegeven. Zij genieten dan een aanzienlijke korting op de aankoopprijs. 

Inschrijven kan

Inzenden via dit formulier is niet langer mogelijk.