logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Onderwijsproject "Technologisch Ondernemen aan de Vrije Universiteit Brussel"

zondag, 1 september, 2013 - 12:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus

Een initiatief van de Vrije Universiteit Brussel om de kloof tussen technologie en ondernemerschap te dichten.

Elke dag boekt de wetenschap vooruitgang. Toch slagen we er nationaal onvoldoende in om deze kennis economisch te verzilveren in innovatieve producten en diensten.

Het onderwijsproject 'Technologisch Ondernemen aan de Vrije Universiteit Brussel', een initiatief van de vakgroep Bedrijfseconomie, wil met de steun van de Vlaamse overheid wat aan deze innovatieparadox doen.

Doelgroep

De eerste doelgroep van het project ‘technologisch ondernemen’ zijn de Masterstudenten burgerlijk ingenieur en bio-ingenieur. De technologische ingenieurs zullen tijdens hun opleiding wegwijs gemaakt worden in het bedrijfsgebeuren, zoals het schrijven van een businessplan, het rondkrijgen van financiering en het ontwikkelen van een marketingstrategie. Uniek is dat deze bedrijfseconomische opleiding afgestemd wordt op hun specifieke technologische sectoren, zoals biotechnologie, fotonica, micro-elektronica en ICT, nanochemie en technologie.

Technologische ingenieurs zijn niet de enige doelgroep van dit project; ook de Handelsingenieurs ‘Solvay’ worden in het domein opgeleid. Deze studenten kiezen voor één of meerdere technologische sectoren en krijgen daarover een technologische en bedrijfseconomische vorming. 

Veel sectoriële expertise zal worden aangebracht door de research departementen van de Vrije Universiteit Brussel actief in deze domeinen. Drie grote onderzoeksgroepen, de ‘Industriële Onderzoeksfonds (IOF-) Zwaartepunten’ van de Vrije Universiteit Brussel, zijn strategische 

 

Dit project kwam tot stand dankzij samenwerking tussen de Vlaamse Regering, een aantal partners uit de bedrijfswereld en de Vrije Universiteit Brussel.

Onderwijsaanbod

De opleiding wordt aangeboden in de masteropleidingen Handelsingenieur en in een aantal masteropleidingen in de (bio-)Ingenieurswetenschappen (hierna technologische ingenieurs). Elk jaar worden er twee technologische sectoren opgestart, zes in totaal. De Handelsingenieurs kiezen voor één van de aangeboden richtingen. Voor de technologische ingenieurs zijn bepaalde cursussen verplichte onderdelen, andere zijn keuzevakken.

  • In een eerste fase krijgen beide groepen studenten een inleiding tot ‘het andere domein’: een inleiding tot de technologie voor de Handelsingenieurs, en een inleiding tot het bedrijfsbeheer voor de technologische ingenieurs.
  • Vervolgens krijgen de handelsingenieurs en de technologische ingenieurs samen een opleidingsonderdeel rond de bedrijfseconomische aspecten van de technologische sector.
  • In het tweede semester is er een cursus entrepreneurship met een werkcollege per technologische sector, waar door middel van de studie van een voorbeeldbedrijf uit de sector een zo tastbaar mogelijk beeld wordt gegeven van de realiteit van het ondernemerschap.
  • Optioneel kunnen de studenten in (multidisciplinaire) teams een eigen business plan uitwerken. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de studenten dit plan ook in de praktijk omzetten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een reeds bestaande structuur binnen de vakgroep Bedrijfseconomie: de holdingmaatschappij NV Entrepreneurial Talent Corporation. Ook bestaat de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden stage te lopen in een bedrijf uit de technologische sector.

Schematisch voorgesteld geeft dit het volgende: 

 
HANDELSINGENIEURS
TECHNOLOGISCHE INGENIEURS
BASISPAKKET
1e semester
Inleiding tot de technologie
Inleiding tot het bedrijfsbeheer
Bedrijfseconomische aspecten van de technologische sector* 
2e semester
Entrepreneurship voor Handelsingenieurs
Entrepreneurship voor niet-economisten
Werkcollege entrepreneurship: 
case studies uit technolgische sector*
OPTIES
3e en 4e semester
Schrijven van een eigen businessplan **
Opstarten studentenonderneming **
Stage **

*: handelsingenieurs kiezen voor een technologische sector
**: individuele belegeiding van groepen

Dit is een algemene inleiding op het onderwijsaanbod. Meer details omtrent de concrete invulling van het opleidingspakket volgen binnenkort. 

Partners Vrije Universiteit Brussel

Faculteit Economische en Sociale Wetenschappen & Solvay Business School.

De vakgroep Bedrijfseconomie en Strategisch Management onder leiding van Prof Dr. Rosette S’Jegers, (heden ViceRector Onderwijs), heeft een lange traditie van research en onderwijs, onder meer in het domein van ondernemerschap. De Vakgroep bouwt een brug tussen het economisch georiënteerd academisch werk en de bedrijfswereld. De Vakgroep Bedrijfseconomie heeft ook jarenlange ervaring met het aanmoedigen van ondernemerschap bij studenten via het project ‘studentenondernemingen’.

Faculteit Ingenieurswetenschappen

De vakgroep Elektronica en Informatica, o.l.v. Prof. Jan Cornelis, is een cluster van hoogtechnologische labo’s met een groot valorisatiepotentieel. ETRO, een groep van zo’n 110 personen, is een geassocieerd lab van het internationaal befaamde IMEC en sinds 2004 een substantiële partner van het IBBT (Instituut voor Breedband Technologie), twee kanalen waarlangs ETRO’s fundamentele onderzoek zijn weg naar expressie en applicatie vindt. Er is één spin-off opgericht vanuit ETRO, Eqcologic.

De vakgroep Toegepaste Natuurkunde en Fotonica (TONA), o.l.v. Prof. Hugo Thienpont, is al jaren een pionier op het gebied van fotonica en micro-fotonica, de wetenschap die technologische revoluties zoals lasertechnologie en optische telecommunicatie mogelijk maakte. TONA, een groep van een vijftigtal medewerkers, was één van de eerste vakgroepen in Europa die de immense onderzoeks- en valorisatie-opportuniteiten van dit nieuwe onderzoeksdomein ten volle inschatte. Vandaag bestaat er dan ook een nauwe samenwerking met verschillende bedrijven die gevestigd zijn in Vlaanderen. TONA is coördinator van het Europese ‘Network of Excellence on Micro-Optics’ (NEMO), met een totaal budget van 6,4 miljoen Euro.

Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

De onderzoeksgroep Industriële Microbiologie en Voedingsbiotechnologie (IMDO), o.l.v. Prof. Luc De Vuyst, is een pionier op het gebied van voedingsbiotechnologie aan de Vrije Universiteit Brussel. IMDO tracht de biodiversiteit en functionaliteit van complexe ecosystemen te doorgronden en nieuwe functionele starterculturen, co-culturen en bioprotectieve culturen te ontwikkelen met industriële toepassingen in de diverse deelsectoren van de voedingsindustrie. IMDO werkt daarbij samen met verschillende nationale en internationale bedrijven uit de voedingsindustrie. De vakgroep Bio-ingenieurswetenschappen (DBIT), onder voorzitterschap van Professor Steyaert (waarvan IMDO een deel is) is in zijn geheel nauw betrokken bij de uitwerking van onderhavig project. Het is op basis van technologie ontwikkeld binnen deze vakgroep dat Ablynx werd opgestart, één van de belangrijkste technologische startups van Vlaanderen.

Technology Transfer Interface

Valorisatie van onderzoeksresultaten houdt in dat ontwikkelde kennis, resultaten van wetenschappelijk onderzoek en technologie van de universiteit ter beschikking worden gesteld van de samenleving, waaronder in de eerste plaats de industrie. De Technology Transfer Interface (TTI), een team van twaalf personen en deel van het R&D departement, is hiervoor het aanspreekpunt aan de Vrije Universiteit Brussel. Via deze Interface staat de Vrije Universiteit Brussel in voor het opzoeken van economisch valoriseerbare onderzoeksresultaten en het begeleiden van de technologie transfer dossiers en spin-off projecten.

Bank Degroof

Bank Degroof is de grootste onafhankelijke zakenbank in België. Haar activiteiten omvatten beleggingsadvies en activabeheer, marktactiviteiten, corporate finance, krediet en structureringsactiviteiten. 
In totaal heeft de Bank meer dan 23 miljard euro activa onder beheer. Zij stelt zo’n 900 personen te werk en is actief in België, Frankrijk, Nederland, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Nassau. 
www.bankdegroof.com

 

Overheidspartner

VlaanderenDe Vlaamse overheid, onder impuls van Minister Fientje Moerman, viceminister-president en Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, financiert het project binnen het kader van de ‘brugprojecten economie-onderwijs’.

Om de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen, steunt de Vlaamse overheid langs deze weg samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en de bedrijfswereld die tot doel hebben het ondernemerschap bij de schoolgaande jeugd - van de lagere school tot aan de universiteiten - te stimuleren.

Het project ‘technologisch ondernemen aan de Vrije Universiteit Brussel’ werd door de selectiecommissie als vierde op 31 projecten gerankt.

www.vlaanderen.be

 

Contact

Marc Goldchstein, projectleider, is als praktijklector verantwoordelijk voor de cursus entrepreneurship en het project studentenondernemingen. Hij is Handelsingenieur van opleiding, heeft na zijn studies gewerkt aan de Vrije Universiteit Brussel als onderzoeker rond venture capital en ondernemerschap. Daarna heeft hij een carrière van 15 jaar in high tech start-ups uitgebouwd. Hij is tevens deeltijds beroepsfotograaf/journalist.

E-mail:
Telefoon: +32 (0)2/629.20.14
Gebouw C, lokaal 2C138
Campus Etterbeek

Thomas Crispeels, projectmedewerker, is in 2006 afgestudeerd als Handelsingenieur aan de Vrije Universiteit Brussel.

E-mail:
Telefoon: +32 (0)2/629.25.34
Gebouw C, lokaal: 2C138
Campus Etterbeek