logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Rechtspreken en lekenparticipatie: noodzaak of traditie?

vrijdag, 8 februari, 2013 - 08:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Law and Criminology
Vrije Universiteit Brussel (Campus Etterbeek), Gebouw D
Lokaal D2.01
Faculteit Recht en Criminologie, Vakgroep Metajuridica (Interdisciplinary Legal Studies)
www.vub.be/metajuridica
congres

Met zekere regelmaat wordt in de media en onder juristen het debat gevoerd over het veralgemenen en uitbreiden (Nederland) dan wel afschaffen (België) van juryrechtspraak. Vaak spitsen de discussies zich toe op rechtspraak in strafzaken (in België: het hof van assisen). Nochtans is het thema van rechtspraak door leken, het rechtspreken door niet-juristen, ruimer. In België zetelen lekenrechters in de arbeidsrechtbanken, de arbeidshoven en de rechtbanken van koophandel. In Nederland zijn er weinig lekenrechters, zij het wel in bijvoorbeeld de ondernemingskamer en de pachtkamer.

Op de studiedag “Rechtspreken en lekenparticipatie: noodzaak of traditie?” is de centrale vraag: beantwoordt lekenparticipatie in rechtspraak aan een nood? In België speelt de historische achtergrond van de vermelde instellingen: er is sprake van een institutionele traditie. Motieven die in het verleden bij de creatie van het hof van assisen, de arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel werden ingeroepen, kunnen daarom worden geconfronteerd met de huidige maatschappelijke en juridische context. Zijn de vermelde rechtscolleges (nog) nuttig, of dienen hun rol en werking te worden herzien?

De studiedag wordt georganiseerd door de vakgroep Interdisciplinary Legal Studies (Metajuridica) van de Vrije Universiteit Brussel en hij kadert in de cyclus van workshops, lezingen en colloquia die naar aanleiding van de Internationale Francquileerstoel 2011-12 van Heikki Pihlajamäki (Universiteit van Helsinki) worden georganiseerd. Lekenrechtspraak vormt een centraal thema in dit geheel van academische evenementen. Doelgroepen zijn academici, magistraten en advocaten. 

Tevens staat de studiedag in het teken van het emeritaat van prof. Michel Magits, die onder andere over de geschiedenis van de arbeidsrechtbanken schreef, en aan wie de voorzitter van de vakgroep aan het einde een liber amicorum zal overhandigen.

Praktisch

De studiedag vindt plaats in de Promotiezaal (D2.01, gebouw D) van de Vrije Universiteit Brussel (campus Etterbeek). OVB erkent de studiedag ten belope van 6 punten (ref. 2012-01117). Aanwezigheidsattesten worden vanaf het einde van de studiedag uitgedeeld.

Inschrijving kan tot 30/1/2013 door e-mail naar activiteiten.rc@vub.ac.be. De inschrijving is definitief vanaf betaling van het inschrijvingsgeld van 40 EUR (congresmap, koffie en maaltijd inbegrepen), vòòr 30/1/2013 op rekeningnummer  BE51 0010 6864 5562 (BIC: GEBA BE BB) met vermelding CONI419/JURIINK33. U ontvangt desgevraagd een kwijting van betaling. Het inschrijvingsgeld verleent, bij inschrijving voor 1 januari 2013, een korting van 10% op het boek met handelingen van de studiedag, dat in het voorjaar van 2013 bij Maklu zal verschijnen (richtprijs 45 EUR).

Programma

 • 8u30 Onthaal 
 • 8u50 Verwelkoming 
 • 9u Prof. mr. Theo de Roos (Universiteit Tilburg), Vooroordelen over lekenparticipatie. Ondertitel:  de casus Nederland 
 • 9u45 Prof. dr. Paul De Hert (Vrije Universiteit Brussel), Een aristoteliaanse visie op lekenparticipatie 
 • 10u30 koffiepauze 
 • 11u Dr. Bram Delbecke (FWO, KU Leuven), De ijk van de publieke opinie. De juryrechtspraak volgens de Belgische grondwetgever (1830-31) 
 • 11u45 Dr. Lore Gysselaers (KU Leuven), Assisen vandaag, in België en daarbuiten
 • 12.30u middag 
 • 14u Dr. Bruno Debaenst (FWO, Universiteit Gent), Wijze mannen? De lekenrechters in de werkrechtersraden en arbeidsgerechten 
 • 14u45 Prof. em. Jean Van Houtte (Universiteit Antwerpen), "Welke rol voor lekenrechters in de arbeidsgerechten?" 
 • 15u30 koffiepauze 
 • 16u Prof. dr. D. De ruysscher (FWO, Vrije Universiteit Brussel), “Een uitgeholde traditie opnieuw ingevuld: de rechtbank van koophandel in België (negentiende-twintigste eeuw)”
 • 16u45 Prof. dr. K. Byttebier en T. Pauwels (Vrije Universiteit Brussel), “De rechters in handelszaken en de rechtbank van koophandel vandaag” 
 • 17u30 afsluitende discussie 
 • 18u overhandiging Een leven van inzet: Liber amicorum Michel Magits

Na afloop is er een receptie.